Kjøper seg opp i 24Seven Technology Group

24Seven Technology Group vil styrke konsernets balanse. Derfor er det satt i gang en emisjon. Ståle Risa er en av de som har kjøpt seg opp i konsernet.

Styret i 24Seven Technology Group ASA har vedtatt en fulltegnet emisjon på 12,5 milliner kroner til en kurs på 4,50 kroner, som er lik sluttkursen på fredag den 23. september.

Det vil dermed utstedes 2 777 778 nye aksjer i selskapet til pålydende 0,12 kroner

Følgende primærinnsidere har tegnet seg i emisjonen

  • Stian Rustad har gjennom ICT Group AS med datterselskaper tegnet for 777 778 aksjer. ICT Group AS eier etter denne transaksjonen 3 318 393 aksjer.
  • Ståle Risa (bildet) har gjennom eBiz AS tegnet for 444 444 aksjer. eBiz AS eier etter denne transaksjonen 784 814 aksjer.
  • Truls Kristian Hauger har tegnet for 111 111 aksjer. Truls Kristian Hauger eier etter denne transaksjonen 173 065 aksjer.
  • Espen Fjeldberg har gjennom Holding Holding AS tegnet for 222 222 aksjer. Holding Holding AS eier etter denne transaksjonen 707 892 aksjer.

Ny generalforsamling

Det tas sikte på snarlig å kalle inn til en slik generalforsamling.

På denne generalforsamling vil også den berammede sak på generalforsamlingen om godkjennelse av utstedelse av aksjer som vederlag for overtagelse av alle aksjer i Oyatel AS bli behandlet. Se hva Mobizmag.no har skrevet om akkurat dette.

Dette betyr at den planlagte generalforsamling 4. oktober utsettes.

Legg igjen en kommentar