Krever stans av salg av dårlige Kina-telefoner

Post- og teletilsynet krever stans i salg av mobiltelefoner som er billige og likner kjente merketelefoner, men er av dårligere kvalitet. De er alle produsert i Kina.

Telefonene det er snakk om, likner i stor grad kjente merketelefoner som iPhone, HTC, Nokia, Samsung og Sony Ericsson.

Post- og teletilsynet (PT) har kontrollert elleve forskjellige mobiltelefoner som selges billig i det norske markedet. Modellene ble valgt tilfeldig fra et uvalg av forhandlere.

Stans i omsetning

Alle de kontrollerte modellene ble sjekket for korrekt merking, om de overholder regelverket og om informasjonen til bruker er god nok. Seks av modellene ble også sendt til laboratorium for måling.

Resultatet av kontrollen er at PT har fattet vedtak om stans i omsetning av alle de elleve telefonene, fordi ingen av importørene har rettet opp de manglene som myndigheten har påpekt.

Manglende merking og dårlig effekt
Den som omsetter mobiltelefoner og annet utstyr av denne typen, skal forsikre seg om at utstyret oppfyller kravene i det felleseuropeiske regelverket.

Det gjorde ingen av de elleve modellene.

Telefonene ble målt ved et eksternt laboratorium på oppdrag for PT.

Resultatene viste at alle telefonene hadde for lav sendereffekt i forhold til kravet i GSM-standarden. Dette betyr at de som bruker disse telefonene vil oppleve dårligere dekning, enn de som bruker telefoner som overholder kravene i standarden.

Mangler CE-merke

Typisk for de kontrollerte telefonene var at det obligatoriske CE-merket manglet enten på telefonen, emballasjen eller i brukermanualen.

CE-merket er et viktig signal til forbrukeren om at utstyret er OK, selv om merkingen alene ikke alltid er forsikring god nok. Det skal også følge en samsvarserklæring med utstyret, der produsenten erklærer at utstyret overholder relevant europeisk regelverk.

– Det er svært viktig at forbrukerne kan stole på CE-merkingen. Vi tolererer ikke aktører som undergraver merkeordningen, og på den måten lurer folk til å kjøpe produkter som ikke overholder de kravene som regelverket stiller, sier direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet.

Økende markedsføring
PT har de siste årene registrert en økende markedsføring av mobiltelefoner som etterlikner utseendet til kjente merkevarer.

Disse telefonene er ikke produsert av mobiltelefonfabrikanter som er kjente i det europeiske markedet.

Programvaren er av en helt annen type, og de er ofte utstyrt med plass til to SIM-kort, såkalt Dual SIM.

Selges via Internett

Mobiltelefonene blir stort sett markedsført via internettbutikker som er organisert som enkeltpersonforetak.

PT har ikke mistanke om at noen av de større elektronikkjedene omsetter disse telefonene.

– Elektronisk utstyr som ikke overholder regelverket er ikke velkommen, verken i det norske eller det europeiske markedet. Utstyret undergraver lovlig handel, sender trafikk i norske mobilnett uten at standardene følges, og tilbyr brukerne for dårlig kvalitet. Slik vil vi ikke ha det, og vi kommer til å fortsette kontrollen av dette markedet, sier Olsen.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com