Vil øke norske IT-investeringer i 2012

Nesten én av to norske virksomheter vil øke it-budsjettet i 2012, viser en fersk undersøkelse. 46 prosent av norske it-sjefer melder om vekst i neste års it-budsjett.

Bare 8 prosent må kutte, viser en undersøkelse byrået Rock IT har utført for it-konsulentselskapet Steria blant 100 it-sjefer i større private og offentlige virksomheter.

– Svarene antyder at mange vil ruste opp it-satsingen, fortsatt usikre tider til tross, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

Har tatt temperaturen

Han har gjennom flere målinger tatt temperaturen på it-investeringsviljen i næringslivet og offentlig sektor etter finanskrisen.

– Norske it-sjefer virker å være mer positive og optimistiske enn før, sier Lindgren.

Tar igjen det tapte

Lindgren påpeker at finanskrisen kan ha bidratt til å bremse litt av den naturlige veksten i it-investeringer, og at mange nå ser behovet for å øke tempoet for å henge med.

I Steria-undersøkelsen ”It-sjefens utfordringer”, som ble gjennomført i april, fortalte 26 prosent av norske it-sjefer at de hadde fått økt budsjettene sine i 2011, mens 8 prosent måtte klare seg med mindre penger enn året før.

Nølte med å kutte i it-budsjettene

Selv da finanskrisen sto på som verst nølte de fleste toppledere med å kutte i it-budsjettene.

Ifølge en tilsvarende undersøkelse foretatt våren 2009 – mens finanskrisen fremdeles var en nyhet – var det bare 14 prosent av norske bedrifter som kuttet i it – mens 20 prosent faktisk økte it-budsjettene.

– Selvsagt kan det være fristende å spare også på it-siden, men i dag er de fleste virksomheter helt avhengige av teknologi. De rette it-grepene kan faktisk bidra til betydelig effektivisering og verdiskaping i en bedrift, og dét er et språk både ledelsen og eierne forstår, kanskje særlig i krisetider, sier Lindgren.

Fakta

”Hvor stort tror du neste års (2012) it-budsjett kommer til å bli i din bedrift?”

  • Betydelig større enn i 2011: 3%
  • Litt større: 43%
  • Omtrent uendret: 42%
  • Litt mindre: 8%
  • Betydelig mindre: 0%

Kilde: 100 norske it-sjefer, intervjuet av Rock IT for Steria.

Legg igjen en kommentar