Operatørene jobber med å rydde opp etter storm

Post- og teletilsynet har nå frigitt listen over hvor mange basestasjoner som er ute av drift som følge av katastrofestormen Dagmar og strømbrudd.

Kraftsituasjonen er i stadig bedring, noe som gjør at basestasjoner som har vært ute kommer inn time for time.

Imidlertid har værsituasjonen også ført til flere fiberbrudd i de mest utsatte områdene, som nå blir identifisert etter hvert som kraften kommer tilbake.

Tilbyderne melder at de har mottatt rapporter fra sine entreprenører som tilsier at det vil være en omfattende jobb å finne skadested og reparere feilene som nå avdekkes.

Telenor melder om at i Sogn og Fjordane får entreprenør nå støtte fra Heimevernet til skogrydding og Fylkesberedskapsrådet stiller sin båt til disposisjon ved behov for å reise til Indre Sogn for feilretting.

Det er en omfattende jobb for entreprenørene å finne og reparere feilene som nå avdekkes, blant annet på grunn av stengte veier.

Etter hvert som mobildekningen bedrer seg vil dette bedre kommunikasjonen ut mot entreprenørene, noe som vil lette arbeidet noe. Bemanningen internt hos tilbyderne er hardt presset, gitt det høye feilvolumet, melder Post- og teletilsynet.

Slik er situasjonen

 

Legg igjen en kommentar