Denne maskinen tygger PC-en og mobilen din!

Her ser du verdens første mobile lavstøy makuleringsmaskin. MAXXeGUARD er den eneste NATO-godkjente mobile harddiskknuser. Etter behandlingen er PC-en eller mobilen kun metallspon!

Maksinen kan brukes i alle kontormiljøer og ødelegger 100 prosent sikkert og et bredt spekter av digitale medier. Det vil si; HDD, CD, DVD, USB, Blu-ray, diskettstasjoner, nettbrett, mobiltelefoner med mere.

Datatyveri fra digitale medier vokser dramatisk, og representerer en betydelig trussel mot offentlig og privat sektor over hele verden. MAXXeGUARD sies å være brukervennlig, lavere støy enn en kopimaskin og null utslipp av skadelige partikler under makuleringen.

Destruerer konfidensielle data

Dagens vekst i datamengder og behov for lagring, vil også bety stor utskifting og fare for at data kommer på  avveie. Det betyr også at bedrifter vil få et større behov for å ha kontroll på hva som skjer med utrangerte medier.

Organisasjoner i hele Europa og enda lenger unna har reagert entusiastisk på innføringen av MAXXeGUARD.

Både NATO og forskjellige forsvarsdepartementer sier at dette er nødvendig for enhver organisasjon for å håndtere og destruere konfidensielle data.

Slik ser PC-en din ut etter at maskinen har tygd den ...

Økende behov
– Vi ser at behovet vil vokse og har allerede mottatt ordre på 10 slike maskiner til det offentlige Norge. Flere vil komme til å se dette behovet, kan Imento meddele.

– Imento har fått distribusjonsrettighetene i Norge og Sverige på denne maskinen. Vi er nå i gang med å etablere et nettverk av forhandlere, som vil få enerett på å tilby «makulering som en tjeneste» og mulighet for å selge maskinen, sier administrerende direktør Johnny Gravfort i Imento.

Fakta

  • Kan kutte til 6, 3 eller 1 mm partikler
  • Justerbar kuttelengde fra 70 mm til 1 mm
  • Fungerer i kontormiljø med 110/220 V, 13 Amp (2,2 kW)
  • Kapasitet (avhengig av kuttelengden)  opp til 350 (3,5») plater pr time
  • Ekstremt brukervennlig og enkel å betjene
  • Nesten lydløs drift (<50 dB)
  • Berøringsskjermbetjening
  • Lett transportable
  • Valgfri strekkodeskanning med fotografiske opptak
  • Kan legge 15 harddisker inn samtidig for destruering

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com