En av de mest avanserte mobilløsningene i Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten har inngått rammeavtale for telefoni med EDB ErgoGroup. Dette er en av de mest avanserte mobilløsningene som er levert i Norge.

Kontrakten har en verdi av 23,4 millioner over fire år.

Denne gir EDB ErgoGroup 4.000 nye mobilabonnenter og er et gjennombrudd for konsernets telefoniløsninger.

– EDB ErgoGroup satser offensivt på salg av integrerte telefoniløsninger basert på fast-, mobil- og IP-løsninger. Avtalen med Bufetat er et viktig skritt innen etablering av løsninger basert på mobilløsninger for større organisasjoner, sier Thorolf Thorstensen, Konserndirektør for IT Operations.

Disse omfattes av kontrakten

Avtalen omfatter telefoniløsning for Bufetats ansatte med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som overordnet organ.

Bufetat har fem regionkontorer og til sammen ca. 300 større og mindre lokasjoner spredt over hele landet.

Etaten har ca. 5 000 faste ansatte og til sammen ca. 7000 IKT-brukere.

Størrelsen på lokasjonene kan være fra ca. 100 ansatte på de store lokasjonene til 1-2 ansatt på de små lokasjonene.

Sparer fem millioner kroner hvert år

Bufetat har beregnet en besparelse per år på ca. 5 millioner kroner ut i fra at dagens forbruk ikke øker. Avtalen er på 4 år, slik at den totale besparelsen for Bufetat vil være 20 millioner kroner for hele avtaleperioden.

Enkel tilgang til tjenester for etat og brukere
Gjennom tjenesteplattformen «Mobilt Bedriftsnett» vil EDB ErgoGroup sikre at Bufetat får:

  • Mobile brukertjenester
  • Sentralbordtjenester
  • Kontaktsentertjenester
  • Ringegrupper/kø funksjoner
  • Konferansetjenester

Alle tjenestene produseres nettsentrisk. Det betyr at ikke er behov for kundeplassert utstyr utover mobiltelefonene til den enkelte ansatte.

Bufetat får dermed alle telefonitjenestene de har bruk for, uten at de selv behøver å anskaffe og drifte telefoniutstyr.

Enklere administrasjon

Løsningene betjenes stedsuavhengig, både innenfor og utenfor Bufetats lokasjoner og nettverk.

I tillegg forenkles administrasjon for etaten og tilgang til ulike tjenester ved at sentralbord, kontaktsenter og ringegrupper/kø realiseres på én felles plattform og gjennom én tilgang.

Gir dem samordnet kommunikasjon

Mobilt Bedriftsnett er klargjort for integrasjon med andre kommunikasjonsrelaterte løsninger, eksempelvis med Microsofts samhandlingsplattform Lync (også kalt Samordnet Kommunikasjon).

For Bufetat betyr dette muligheter for teletjenestene og øvrige IKT løsninger ordinære teleleverandører ikke kunne bidratt med.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com