Sjefer skeptisk til iPad-bruk på jobben

På over halvparten av norske arbeidsplasser blir det ikke tilrettelagt for ansattes bruk av smarttelefoner og nettbrett, viser en undersøkelse gjort blant IT-sjefer.

– Mobile enheter kan gi mer fleksible medarbeidere, men ikke glem sikkerheten, sier Anders Lindgren i Steria.

Salget av smarttelefoner økte med hele 59 prosent på verdensbasis i 2011, ifølge Consumer Electronics Association.

Bransjeforeningen spår dessuten en dobling i nettbrettsalget i år.

Møtes med skeptis

På mange norske arbeidsplasser blir smarttelefoner og nettbrett fremdeles møtt med betydelig skepsis.

57 prosent av større bedrifter og organisasjoner har i liten grad eller overhode ikke tilrettelagt for bruk av håndholdte enheter på arbeidsplassen, viser en undersøkelse Rock IT har gjennomført for Steria blant 100 norske it-sjefer.

Økt sikkerhetsrisiko

– Mobilitet gir økt fleksibilitet, og i mange tilfeller også større effektivitet. For stadig flere arbeidstakere – særlig yngre – er det like selvfølgelig å gjøre jobben sin fra en mobiltelefon som foran en dataskjerm på kontoret, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

Advarer bedrifter

Han understreker at mobilitet også kan utgjøre en trussel mot it-sikkerheten, og advarer bedrifter mot å kaste seg på trenden uten å ha tatt sine forholdsregler.

– Mobile enheter kommer lettere på avveie enn stasjonære maskiner. Det krever andre sikkerhetsrutiner, blant annet kryptering, sier Lindgren.

Lønnsomme mobile bedrifter

Mobilitet handler i bunn og grunn om lønnsomhet. Det internasjonale analysebyrået IDC har studert bedrifter som lar ansatte bruke mobile enheter i jobbsammenheng, og funnet ut at 65 prosent av disse bedriftene kan vise til høyere produktivitet enn sine mer teknologikonservative konkurrenter.

I en undersøkelse Steria gjennomførte i 2011 plukket norske it-sjefer ut mobilitet som den trenden de tror vil ha største innvirkning på den teknologiske utviklingen de neste 2-3 årene – foran blant annet virtualisering, nettskyen og sosiale medier.

Legg igjen en kommentar