Dette må til for å sikre mobilnettene

Post- og teletilsynet (PT) har i dag levert to rapporter til samferdselsministeren: en om utfallene i mobilnettene forsommeren 2011 og en med foreløpige vurderinger av utfallene etter ekstremværet Dagmar i romjulen.

PT foreslår sterkere krav til netteierne for å sikre nettene mot utfall.

I mai og juni 2011 var det tre utfall i Telenors nett. Årsaken var dobbelt fiberbrudd (23. mai) og feil i sentral infrastruktur (10. og 17. juni).

Etter disse hendelsene fikk PT i oppdrag fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa å utrede sårbarheten i mobilnettene. PT har nå levert denne rapporten.

Normalsituasjonen i mobilnettene er at de ”alltid” virker, det vil si i 99 % av tiden. PT mener at da er tjenestekvaliteten god i mange ulike betydninger av ordet: tjenester, dekning, kundeservice.

Ikke god nok beredskap

– Imidlertid opplever vi at netteierne ikke i samme grad har hatt beredskap like høyt på agendaen. Både mangler i planverk og tilsynelatende for sterk avhengighet av underleverandører, gjør at vi nå pålegger selskapene å sikre nettene sine bedre, sier PT-direktør Torstein Olsen.

Myndighetene kan måtte bidra med bevilgninger til arbeidet.

Ekstremværet Dagmar
I romjulen 2011 feide ekstremværet Dagmar over landet, og særlig ble Nordvestlandet hardt rammet. Nær 40.000 abonnenter var uten forbindelse, og fremdeles er ikke alle på nett.

PT har levert en rapport med foreløpige vurderinger. Ett av de viktigste tiltakene PT foreslår, er et program for å sikre bedre batteriløsninger på basestasjonene, slik at de virker en god stund også etter strømutfall.

For ekstra viktige basestasjoner, foreslår PT å pålegge operatørene å sikre at stasjonene kan være i drift i tre døgn uten ekstern strøm.

Fikk alvorlig knekk

– Dagmar etterlot seg ingen tvil: kommunikasjon er en av samfunnets viktigste pilarer, og når den får alvorlige knekk, etterlater det seg et helt reelt tap av kontroll på mange plan. Når folk i nød ikke får tak i hverandre og helsevesen og kommuner ikke får utført sine beredskapsoppgaver som planlagt, er dette svært alvorlige konsekvenser. Derfor må vi gjøre mye for å sikre at kommunene ikke blir satt helt ut av spill i en beredskapssituasjon, og da er fungerende telelinjer av største betydning, sier Torstein Olsen.

Her er rapportene

Les Torstein Olsens presentasjon her
Les rapporten ”Sårbarhetsanalyse av de norske mobilnettene” her
Les rapporten ”Foreløpige vurdering etter ekstremværet Dagmar” her

 

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com