Ciscos Unified Computing System når 10.000

Siden lanseringen i 2009 har over 10.000 kunder fått øynene opp for Cisco sitt Unified Computing System som har tatt over 50 verdensrekorder og en rekke priser for sin innovasjon.

Teknologien møter en økende etterspørsel etter en helt ny tilnærming til datasenter.

Siden Ciscos Unified Computing System (UCS) kom på markedet har så mange som over 10 000 kunder på verdensbasis begynt å ta i bruk systemet som forener databehandling, nettverk og lagring i ett sammenhengende system.

På tross av at mange industrianalytikere var skeptiske til om den nye teknologien kunne befeste seg i dette svært konkurranseutsatte markedet, viser det seg at fordelene og kostnadsbesparelsene har overbevist på tvers av flere bransjer.

Fremtidsrettet systemarkitektur

– Den store utfordringen i dag er at flere forskjellige teknologier administreres og driftes separat innenfor ett og samme datasenter, noe som både er komplisert og dyrt. Ciscos UCS løser denne utfordringen ved å kombinere prosessering, nettverk og datalagring i en felles driftsplattform, som er bygget for virtualisering. Dette reduserer kostnadene til administrasjon og drift betraktelig, samtidig som man får en langt mer fremtidsrettet systemarkitektur, sier Nils Ove Gamlem, Regional Partner Manager for salg i Cisco Norge.

Vil vokse over 12 ganger

I følge Ciscos ferske Cloud Index forecast vil over 50 prosent av all databehandling i datasentre være skybasert innen to år.

Den totale trafikken i nettskyen vil vokse over 12 ganger innen de neste tre årene. Denne eksplosive veksten krever nye løsninger, som UCS, for å kunne levere ende-til-ende applikasjonsleveranse i datasentrene.

– En slik løsning er helt nødvendig hvis en skal tilby effektive skytjenester. Vi ser en ekstrem interesse for produktet, også fra aktører som har standardiserte, konkurrerende løsninger, sier Gamlem.

Har tatt 54 verdensrekorder

UCS har tatt over 54 verdensrekorder innen ytelse og en rekke bransjepriser for sin innovasjon.

I følge en fersk undersøkelse utført av TheInfoPro™ er Cisco ledende innen teknisk innovasjon, produktytelse, salgsapparat og visjoner, blant leverandører av serverløsninger.

Over 70 prosent av respondentene i undersøkelsen hadde byttet til Cisco fra sin tidligere leverandør og så mange som i overkant av 80 prosent planlegger å øke sine investeringer innen UCS.

Tre pilarer

UCS er bygget på de tre pilarene enhetlig databehandling, enhetlig fabric og enhetlig administrasjon. Teknologien reduserer de totale eierkostnadene, klargjør nye tjenester og bidrar til å forandre hvordan IT støtter kundenes målsettinger. Løsningen er et integrert system, som dekker den stadig økende etterspørselen markedet har for en ny tilnærming til databehandling.

UCS er den første plattformen som kombinerer industristandard, X86-arkitektur med nettverk og lagring til ett konvergert system. Cisco samarbeider med leverandører innen infrastruktur og programvare, slik som: Intel, Citrix, EMC, Microsoft, Oracle, Red Hat, SAP og VMware for å levere forhåndstestede ende-til-ende løsninger.

Legg igjen en kommentar