Game over for LUDOs mobiltjenester 3. februar

Av
Oppdatert: 26. januar, 2012
jente_bruker_smarttelefon_FOTO_TRONDHEGGELUND.NO

3. februar er det slutt for LUDOs mobiltjenester. Ventelo, som har levert slike tjenester til LUDO, varsler at deres leveranser opphører fra den datoen.

Post- og teletilsynet (PT) er dessuten i dag gjort kjent med at LUDO mobil ikke lenger har noen avtale om kjøp av tjenester som er nødvendige for å tilby mobiltjenester til sluttbrukere.

Les også: Slik forklarer Idar Vollvik konkursbegjæringen. Nå truer han Ventelo med konkurs!

Etter ekomloven § 2-4 kan tilbydere av blant annet mobiltelefoni, stenge tilgang til nett eller tjeneste tidligst en måned etter at det er varslet om endring eller opphør. Bestemmelsen har blant annet til formål å sikre at sluttbrukere ved tilbyders opphør av tjeneste, skal ha mulighet til å områ seg og kunne velge ny tilbyder av den berørte elektroniske kommunikasjonstjenesten, skiver PT på sine nettsider i dag.

Uklart hva LUDO nå foretar seg
PT har ikke fått bekreftet at LUDO har varslet sine sluttbrukere i henhold til denne bestemmelsen.

For å ivareta hensynet til sluttbrukerne, ser PT det derfor nødvendig å gjøre oppmerksom på at LUDOs kunder kan miste tilgang til mobiltjenester 3. februar.

Les også: Idar Vollviks LUDO mobil er begjært konkurs

PTs rolle
Ekomloven § 2-5 gir regler om tillatte bruksbegrensninger. Et sentralt hensyn bak bestemmelsen er at sluttbrukere skal kunne oppnå kontinuitet i sin elektroniske kommunikasjon. Bestemmelsens syvende ledd har i praksis vist seg å være den som har hatt størst betydning.

På bakgrunn av bestemmelsen har det vært nødvendig å innhente tillatelse fra PT før en tilbyder har kunnet innføre bruksbegrensning overfor en annen tilbyder.

PTs praksis med bestemmelsen knytter seg i hovedsak betalingsmislighold. Ettersom det ikke lenger foreligger avtale om leveranse av tilgang mellom LUDO og Ventelo, får bestemmelsen imidlertid ikke anvendelse i denne saken. Ventelos innføring av bruksbegrensning overfor LUDO, krever derfor ikke tillatelse fra PT.

Nummerportering
Ekomloven gir gjennom bestemmelser om nummerportabilitet, sluttbrukere adgang til å beholde nummer ved bytte av blant annet mobiltilbyder.

Gjennomføring av nummerportering skal i utgangspunktet ikke ta mer enn fem virkedager fra avgivende mobiltilbyder har mottatt en korrekt bestilling av portering, jf. ekomforskriften § 3-6, skriver PT på sine nettsider.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *