Game over for LUDOs mobiltjenester 3. februar

3. februar er det slutt for LUDOs mobiltjenester. Ventelo, som har levert slike tjenester til LUDO, varsler at deres leveranser opphører fra den datoen.

Post- og teletilsynet (PT) er dessuten i dag gjort kjent med at LUDO mobil ikke lenger har noen avtale om kjøp av tjenester som er nødvendige for å tilby mobiltjenester til sluttbrukere.

Les også: Slik forklarer Idar Vollvik konkursbegjæringen. Nå truer han Ventelo med konkurs!

Etter ekomloven § 2-4 kan tilbydere av blant annet mobiltelefoni, stenge tilgang til nett eller tjeneste tidligst en måned etter at det er varslet om endring eller opphør. Bestemmelsen har blant annet til formål å sikre at sluttbrukere ved tilbyders opphør av tjeneste, skal ha mulighet til å områ seg og kunne velge ny tilbyder av den berørte elektroniske kommunikasjonstjenesten, skiver PT på sine nettsider i dag.

Uklart hva LUDO nå foretar seg
PT har ikke fått bekreftet at LUDO har varslet sine sluttbrukere i henhold til denne bestemmelsen.

For å ivareta hensynet til sluttbrukerne, ser PT det derfor nødvendig å gjøre oppmerksom på at LUDOs kunder kan miste tilgang til mobiltjenester 3. februar.

Les også: Idar Vollviks LUDO mobil er begjært konkurs

PTs rolle
Ekomloven § 2-5 gir regler om tillatte bruksbegrensninger. Et sentralt hensyn bak bestemmelsen er at sluttbrukere skal kunne oppnå kontinuitet i sin elektroniske kommunikasjon. Bestemmelsens syvende ledd har i praksis vist seg å være den som har hatt størst betydning.

På bakgrunn av bestemmelsen har det vært nødvendig å innhente tillatelse fra PT før en tilbyder har kunnet innføre bruksbegrensning overfor en annen tilbyder.

PTs praksis med bestemmelsen knytter seg i hovedsak betalingsmislighold. Ettersom det ikke lenger foreligger avtale om leveranse av tilgang mellom LUDO og Ventelo, får bestemmelsen imidlertid ikke anvendelse i denne saken. Ventelos innføring av bruksbegrensning overfor LUDO, krever derfor ikke tillatelse fra PT.

Nummerportering
Ekomloven gir gjennom bestemmelser om nummerportabilitet, sluttbrukere adgang til å beholde nummer ved bytte av blant annet mobiltilbyder.

Gjennomføring av nummerportering skal i utgangspunktet ikke ta mer enn fem virkedager fra avgivende mobiltilbyder har mottatt en korrekt bestilling av portering, jf. ekomforskriften § 3-6, skriver PT på sine nettsider.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com