Valgte Ateas programvare og konsulenttjenester

Atea-sjef Steinar Sønsteby har grunn til å glise i skjegget. Atea har inngått avtaler med Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om leveranse av programvare og konsulenttjenester.

Avtalene har en varighet på tre år med opsjon på utvidelse ytterligere to år.

Atea estimerer verdien på avtalene til 70 millioner kroner.

Etter vel gjennomførte anbudsrunder valgte NAV å signere rammeavtaler med Atea for leveranse av IBM systemprogramvare for sentrale og distribuerte plattformer.

Dette gjør at Atea nå har avtaler med NAV for både hardware, programvare og tjenester.

Jobber for NAV allerede

NAV fullførte i 2011 flere konkurranser om rammeavtaler for konsulenttjenester de kommende årene.

Atea ble valgt som leverandør innenfor områdene datakommunikasjon, operativsystemer og datalagring.

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere. NAV ble etablert 1. juli 2006, og har rundt 450 kontor med cirka 14 000 ansatte.

Godt partnerskap

– NAV er en stor og viktig kunde for Atea og vi har over tid hatt et godt partnerskap. Det er ekstra gledelig at NAV nå benytter oss på helt nye områder, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Atea.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com