Mobiler og nettbrett endrer Statens tjenester

Økt bruk av nettbrett og smarttelefoner, samt utstrakt bruk av sosiale medier, gjør at Staten nå vil legge om internett-tjenestene.

– Digitaliseringen av offentlige tjenester, og det at vi i dag bruker nettet på andre måter enn for få år siden, gjør at vi nå legger om satsingen på innbyggerrettede tjenester, sier Difi-sjef Hans Christian Holte (bildet)

Tjenesteportalen Minside vil fases ut i løpet av 2012.

Samtidig skal Difi legge om Norge.no og svartjenesten Difi har i dag, for å tilpasse disse tjenestene til dagens nettvirkelighet.

Norge.no ble opprettet i 2000 som en veiviser til informasjon om hele offentlig sektor, mens Minside ble opprettet i 2005 som en samleportal for offentlige tjenester på nett.

Nettbrett og smarttelefoner endrer alt

Holte sier at bruken av nettet i dag er en helt annen enn den var for få år siden. Det gjelder både hvordan folk orienterer seg via søkeverktøy og bruker sosiale medier, hvordan de bruker nye kanaler som nettbrett og smarttelefoner, og ikke minst at de fleste innbyggerne i Norge bruker nettet mye mer enn tidligere.

Samtidig har stadig større deler av offentlig sektor tatt i bruk nettet til digital tjenesteyting.

Sikre tilgang

– Derfor trenger vi nye virkemidler for å sikre tilgangen til offentlige tjenester på nettet. Minside var på mange måter en fødselshjelper for offentlige tjenester på nett. Men i dag er de aller fleste tjenestene i Minside kun lenker til tjenester som finnes andre steder, og den selvstendige funksjonen har i stor grad falt bort, sier Holte.

Ivareta brukere som ikke er så nettvante

– Selv om Norge.no ikke fortsetter i den formen den har i dag, skal vi videreføre veiviserrollen portalen har hatt, særlig for å ivareta brukere som ikke er så nettvante, eller som ikke har så god kjennskap til det offentlige. Her vil vi nå se nærmere på hvilken informasjon det er viktig at det er vi som formidler, og hvilke kanaler det er aktuelt å bruke for å nå frem med denne informasjonen, sier han.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com