Positive til bruk av personlig teknologi på jobben

«Bring your own device» er et hett tema på arbeidsplasser. Nå viser det seg at norske ledere er positive til bruk av personlig teknologi på arbeidsplassen.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Wakefield Research blant 605 ledere på vegne av IT-konsulentselskapet Avanade.

– Undersøkelsen viser at nordmenn er mer positive til bruk av personlig teknologi enn våre nordiske naboland, sier Petter Jenssen, ansvarlig for forretningsutvikling i Avanade Norge.

80 posent er for «Bring your own device»

– 80 prosent av de norske respondentene svarer at de er positive til å la da ansatte bruke personlig teknologi som smarttelefoner og lesebrett for tilgang til jobbrelatert informasjon. Tilsvarende tall for Sverige og Danmark er på respektive 72 og 62 prosent, sier Jenssen.

Hvor som helst – når som helst

Rapporten ”Six Myths of Consumerization of IT” fra Avanade er basert på undersøkelsen som viser at det skjer store endringer når det gjelder bruk av personlig teknologi i jobbsammenheng.

Mindre enn en tredjedel av respondentene svarer at rutiner er endret for å tiltrekke seg unge arbeidstakere, eller såkalte ”millenials”. Enda færre mener at det å tillate forbrukerteknologi gjør det enklere å rekruttere nye eller beholde ansatte.

Gir større fleksibilitet

58 prosent svarer at den største fordelen med bruk av personlige enheter er at det gir de ansatte fleksibilitet i form av å kunne jobbe fra hvor som helst når som helst.

42 prosent svarer at den største fordelen er at ansatte blir mer villige til å jobbe utenfor normal arbeidstid.

– I Norden er det norske ledere som mener det er minst akseptabelt å bruke personlig teknologi i arbeidstiden for personlige gjøremål. Derimot mener 80 prosent at det er akseptabelt å bruke personlige enheter for bruk i jobbsammenheng, sier Petter Jenssen.

Android mest populær

Til tross for at mediedekningen har gjort iPhone og iPad synonymt med personlig teknologi på arbeidsplassen (consumerization), viser undersøkelsen at Apple på ingen måte alene styrer utviklingen.

I følge undersøkelsen er Android- og BlackBerry-baserte enheter de mest populære.

– Norge og Sverige er de to landene i Norden som er mest fleksible når det gjelder valg av utstyr. 60 prosent lar de ansatte fritt få velge utstyr eller via en forhåndsgodkjent liste. Danmark er på dette punktet blant de strengeste i Europa. Litt overraskende er det at iPhone og iPad ikke er de mest populære enhetene. Undersøkelsen viser også at Windows-baserte tablets er populære i Norge og Sverige, mens de så å si er ikke-eksisterende i Danmark. En utvikling det blir spennende å følge med tanke på Windows Phone 7 som nå er lansert, sier Petter Jenssen.

Ikke bare e-post og Facebook

Undersøkelsen viser generelt at personlige enheter brukes til mer enn å sjekke e-post og sosiale nettverk. Stadig flere bruker enhetene for applikasjoner som er viktige i arbeidslivet. Tyson Hartman, global chief technology officer i Avanade, sier at 45 svarer prosent CRM-verktøy, 44 prosent applikasjoner for planleggig av tid og kostnader og 38 prosent løsninger for ressursplanlegging på spørsmål om hva slags applikasjoner og tjenester som benyttes.

Ikke forbundet med risiko

– IT-sjefens rolle har endret seg fra å være forbrukerteknologiens portvakt til å være igangsettere for bruk av enheter, applikasjoner og tjenester for å møte de ansattes behov og krav. Bruk av personlig teknologi på arbeidsplassen gir bedrifter muligheten til å endre rollen til informasjonsteknologi fra å være noe som er forbundet med risiko til å være et strategisk verktøy for å skape resultater, sier Hartman.

Store nordiske forskjeller

Det er store nordiske forskjeller når det gjelder hvordan respondentene mener bruk av personlig teknologi på arbeidsplassen påvirker bedriftskulturen. I Danmark mener respondentene at muligheten til å jobbe fra hvor som helst er den viktigste driveren for å tillate personlig teknologi på arbeidsplassen. I Finland mener over halvparten at det viktigste er at det skaper motivasjon for å jobbe utenfor normal arbeidstid.

– 55 prosent av de svenske respondentene mener bruk av personlig teknologi påvirker bedriftskulturen i form av bedre samarbeid mellom de ansatte. Mer enn dobbelt så mange som de norske respondentene, sier Petter Jenssen.

Fakta

 • Totalt svarte 88 prosent av respondentene at ansatte bruker personlig teknologi for å løse arbeidsoppgaver
 • 65 prosent av lederne på C-nivå svarer at bruk av personlig teknologi er høyt prioriter
 • I snitt bruker bedrifter 25 prosent av sine totale IT-budsjetter på å håndtere bruken av personlig teknologi
 • 60 prosent av bedriftene tilpasser den interne infrastrukturen for å imøtekomme de ansattes bruk av personlig teknologi
 • 80 prosent av de norske og svenske respondentene svarte at de ansatte bruker personlig teknologi på jobben, hvilket inkluderer smarttelefoner, datamaskiner og nettbrett
 • Kun 9 av 25 norske ledere mener ansatte bruker personlig teknologi for å være på sosiale medier
 • Mer enn halvparten av de norske og svenske respondentene mener bruk av personlig utstyr utgjør en sikkerhetsrisiko
 • Nesten alle av de europeiske respondentene mener at personlig teknologi vil være dominerende på arbeidsplassen innen 13 år
 • 70 prosent av de norske respondentene mener det øker de ansattes tilfredshet dersom det tillates bruk av forbrukerteknologi
 • Danmark og Norge er de landene i Norden der respondentene er mest bekymret for hvordan personlig teknologi kan påvirke eksisterende IT-systemer
 • I Danmark og Norge svarer mer enn halvparten av respondentene at de har opplevd redusert sikkerhet som følge av bruk av personlig teknologi

 

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com