Skal levere 6000 PC-er til Trondheim kommune

Gjennom ny driftsavtale med EDB ErgoGroup får Trondheim kommune fullstendig nye IT-plattformer for sine brukere. 6000 PC-er skal leveres til kommunen.
Plattformene gir helt nye arbeidsplattformer, med oppdaterte programmer og raskere respons for brukerne.

Avtalen med Trondheim kommune løper over tre år og har en samlet verdi på ca. 100 millioner kroner. Implementeringen av avtalen starter umiddelbart.

Avtalen har også opsjon på inntil tre års forlengelse.

Har 11500 brukere

Gjennom avtalen etablerer EDB ErgoGroup ny klientplattform for Trondheim Kommunes 11.500 brukere og ny virtuell undervisningsplattformen som kan benyttes av inntil 20.000 elever i Trondheim kommune.

Trondheim kommune vil i første omgang iverksette ett prosjekt for å høste erfaringer på ny VDI-plattform.

EDB ErgoGroup skal også stå for driften av plattformene i tre år fremover.

Skal levere 6000 PC-er

Svært mange brukere trenger nytt utstyr i kommunen. EDB ErgoGroup skal derfor levere og installere 6.000 nye PC-er ved oppstart av avtalen.

Plattformene og nye PC-er sikrer Trondheim kommunes brukere, og ikke minst elevene en stabil og raskere tilgang til nødvendig Software. Ved bruk av ny virtuell undervisningsplattform vil elevene alltid ha siste versjon av godkjent programvare tilgjengelig.

EDB ErgoGroup har utviklet plattformene som skal benyttes av Trondheim kommune. Plattformene er spesialutviklet med tanke på kommuners IT-behov, men kan også benyttes av andre kunder.

Raskere pålogging

– Vi har utviklet to IT-tjenesteplattformer som sikrer brukerne både løpende oppdateringer av programvare de bruker og større fleksibilitet i valg av utstyr. Vi ser at de nye tjenesteplattformene vil bidra til raskere pålogging og at den nye VDI-plattformen vil kunne gi ett løft for skolesektoren forteller Thorolf Thorstensen, konserndirektør i EDB ErgoGroup

For å sikre effektiv samhandling med Trondheim Kommune vil EDB ErgoGroup ta i bruk automatiserte verktøy i hele leveransekjeden. Dette betyr raske leveranser og oppdateringer for kommunen i hele avtaleperioden i tillegg til effektiv løpende drift og oppfølgning.

I tillegg vil EDB ErgoGroup bygge ut et forsterket nett av servicefunksjoner lokalt for å bistå brukere på ulike tjenestesteder i kommunen.

 

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com