Slik tror EDB ErgoGroup-sjefen at IT-året blir

Selv om finanskrisen ikke er over, så er det fortsatt en stund til norske og svenske IT-bedrifter vil oppleve topprekorder som for noen år siden, dersom vi skal tro Terje Mjøs.

Les også: EDB ErgoGroup på vei mot nytt lønnsomhetsnivå

I forbindelse med dagens fremleggelse av EDB ErgoGroups resultat for Q4 2011, så kom konsernsjefen i EDB ErgoGroup, Terje Mjøs, med disse fremtidsutsiktene:

«IT-tjenestemarkedet i Norge og Sverige viste en positiv utvikling i 2011. Ved inngangen til 2012 er det fortsatt risiko for at uroen som preger finansmarkedene, og den nedjusterte BNP-veksten i flere land, vil påvirke veksten innen IT-tjenester i tiden fremover. Forventningene til utviklingen av BNP i Sverige har stadig blitt nedjustert, og hvordan dette kan påvirke markedet for IT-investeringer og outsourcing fremover er usikkert.

Erfaringer fra nedgangsperioden 2008/2009 tilsier at effekten av en generell nedgang i markedet ga et tidsmessig forskjøvet utslag for IT-markedet. Samtidig kan det forventes større og raskere utslag for SMB-segmentene i Norge og Sverige hvor eksportbaserte industrikunder er direkte eksponert for svikt i internasjonal etterspørsel.

I det svenske markedet forventer selskapet fortsatt god etterspørsel fra offentlig sektor og bank- og finanssektoren, drevet av selskapets brede tjeneste- og løsningsportefølje. I det norske markedet er EDB ErgoGroup godt posisjonert for vekst innen konsulent-og løsningsområdet.

Selskapet forventer fortsatt god vekst innen SMB-segmentet for outsourcing og positiv tilgang på tilleggstjenester innen storkundesegmentet som vil bidra til å dempe omsetningsfallet som følge av kontraktsfestede prisreduksjoner innen storkundesegmentet for outsourcing i Norge.

EDB ErgoGroup forventer en moderat vekst i 2012»

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com