Dette er de mest miljøvennlige IT-bedriftene

I ny kåring av de mest miljøvennlige globale IT-leverandører, kommer Cisco, Google og Fujitsu best ut. Det viser en Greenpeace-rapport.

For femte år på rad rangerer Greenpeace miljøvennlige IT-leverandører gjennom sitt Cool IT Leaderboard, som evaluerer globale IT-selskaper og deres rolle som ledende aktører mot klimaendringer.

Fujitsu havnet på en sterk tredje plass under årets kåring, med spesielt god evaluering når det gjelder å ha miljøvennlige løsninger ute i markedet, samt høye, ambisjoner for fremtidige miljøtiltak.

Betydelig reduksjon av utslipp

– Cisco, Ericsson og Fujitsu skiller seg nok en gang ut i løsningskriteriene ved å levere detaljerte oversikter over hvordan deres unike teknologier skaper veier til betydelige reduksjon av utslipp, heter det i Greenpeace-rapporten.

– Fujitsu skiller seg ut igjen med en klar ledelse under området miljøvennlige IT-løsninger, sier Anders Eiken, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Fujitsu Norge.

– Denne kategorien er viktig for oss fordi den tar for seg konkrete fakta om teknologi og miljøutslipp, og her beviser vi at Fujitsu er markedsledende når det gjelder å utvikle teknologi som reduserer miljøfarlige utslipp, sier Eiken.

Verdens femte største basert på energiforbruk

I sin Cool IT Leaderboard-rapport peker Greenpeace på at den sterke framveksten av skybaserte tjenester fører til en økning i antall datasentre i verden. Det aktualiserer i sin tur behovet for energieffektive løsninger.

Dersom «skyen» var et land, ville den vært verdens femte største basert på energiforbruk, bak Japan men foran India. Derfor spiller energieffektiv IT en viktig miljørolle.

Legg igjen en kommentar