Holder Unitech ansvarlig for tap av mobillisenser

Telenor har i dag varslet sin partner Unitech Limited om at selskapet vil kreve erstatning for påførte tap som følge av bortfallet av Uninors 22 mobillisenser.

Telenor Group har investert hele 8,9 milliarder kroner for sitt eierskap på 67,25 prosent i Uninor. Selskapet garanterer også for 8,1 milliarder kroner i kortsiktige lån.

Den 2. februar trakk indisk Høyesterett tilbake 122 lisenser som ble utstedt på og etter 10. januar 2008. Dette inkluderte alle Uninors lisenser.

Beslutningen fra Høyesterett er relatert til hendelser som fant sted før Telenor gjorde sin investering i det indiske markedet.

Kan bli rettssak av det

Telenor holder Unitech ansvarlig for å ha brutt garantiene som ble gitt i aksjonæravtalen mellom de to selskapene.

Telenor krever nå kompensasjon for alle investeringer og garantier som har blitt skadelidende etter at Høyesterett trakk tilbake mobillisensene. Telenor krever også at Unitech holder Telenor skadesløs for den manglende tillatelsen til å ekspandere virksomheten til det strategisk viktige Delhi-området.

Kanselleringen er et klart brudd på Unitechs garantier

– At lisensene var lovlige og gyldige var et vesentlig krav i aksjonæravtalen mellom Telenor Group og Unitech Limited. Vi mener at Høyesteretts kansellering av lisensene er et klart brudd på Unitechs garantier, sier Pål Wien Espen, juridisk direktør, Telenor Group.

I aksjonæravtalen mellom partnerne har Unitech Ltd. gitt ugjenkallelige og ubetingede løfter om at Telenor skal holdes skadesløs hvis garantiene brytes.

Krever erstatning

– Realiteten er at Uninor, som følge av kjennelsen fra Høyesterett, ikke lenger besitter sine lisenser. Telenor vil derfor utøve sine rettigheter i henhold til aksjonæravtalen og ber Unitech om erstatning for våre investeringer i India, sier Pål Wien Espen.

Starter søk etter en ny partner

Fremover vil Telenor vurdere alle muligheter for å kunne fortsette utviklingen av sin virksomhet i India.

Telenor mener at partnerskapet med Unitech ikke har en fremtid og selskapet vil derfor starte arbeidet med å finne en ny lokal samarbeidspartner.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com