Bøtelegger ulovlig bruk i mobilnettene

Post- og teletilsynet (PT) har i dag varslet overtredelsesbøter til tre selskaper for ulovlige installasjoner i mobilnettene. Mobiloperatørene er enig i bøteleggingen.

PT har i lang tid informert om og gitt advarsler om konsekvenser av ulovlig utstyrsinstallasjon i nettene, og nå ilegger tilsynet nye bøter for å få slutt på overtredelsene.

PT og mobilnetteierne har flere ganger gjort både næringsliv og privatpersoner oppmerksom på at det ikke er tillatt å installere utstyr i mobilnettene.

Dette blir likevel gjort uten myndighetenes og netteiernes viten, og fører til forstyrrelser.

Kan hindre nødsamtaler

Slike forstyrrelser kan i beste fall bare gjøre dekningen for andre brukere uendret eller litt forverret, men kan i verste fall hindre kommunikasjon fra folk i nød eller ”blokke ut” mobildekningen i et helt område.

Dette har vært tilfelle i Norge flere ganger det siste året.

PT har nå varslet overtredelsesbot til tre selskaper, hvorav to rederier på Vestlandet. Årsaken er at skip i rederienes flåter har installert ulovlige forsterkere om bord, og slik forstyrrer og potensielt setter andre brukere i fare hvis utstyret sperrer for eksempel for oppringing til nødnumre.

Den tredje boten er varslet til et selskap i Rogaland som hadde montert to forsterkere i en av selskapets bygninger.

Påfører andre potensielle fare

– Vi vil ha slutt på denne praksisen, og reagerer med varsel om bøter på 50.000 kroner til hver av de to rederiene. Viktigere enn bøtenes størrelse, er alvoret i at fartøyer langs norskekysten tar seg til rette i viktig infrastruktur og påfører andre aktører ulemper og potensiell fare, sier PT-direktør Torstein Olsen.

– Uværet i romjulen viste oss med all tydelighet at mobilnettene er sårbare. I en tenkt situasjon der nettene ikke faller helt ut, men er under press, kan vi forestille oss hvor problematisk det er at noen aktører forstyrrer og blokkerer andre for selv å få igjennom sin trafikk i mobilnettet. Det er uakseptabelt, sier Olsen.

Lovlig å selge, ulovlig å bruke
Utstyret som er brukt i de konkrete sakene PT nå reagerer mot, er tilsynelatende lovlig anskaffet, men er ulovlig å bruke.

Det er et felleseuropeisk regelverk som bestemmer hvilket utstyr som er lov å selge, også i Norge. Det vil si at utstyr kan kjøpes lovlig på reise i utlandet, i nettbutikker og over disk her i landet, så lenge leverandøren har sørget for at utstyret holder nødvendige standarder og er CE-merket.

Forstyrrer mobilnettene

Det er imidlertid ikke lov å ta i bruk alt utstyr. Dette gjelder blant annet GSM og 3G-forsterkere, fordi disse forstyrrer mobilnettene og faktisk kan slå ut dekningen i et helt område.

Det er derfor bare netteierne selv som har lov til å sette opp slike forsterkere, fordi de må ha full kontroll på alle komponentene i nettene sine.

Ressurskrevende for mobilselskapene
– Selskapene gjør store investeringer i mobilnettene og bruker mye ressurser på utvikling og vedlikehold. Forstyrrelsene som oppstår på grunn av disse ulovlige forsterkerne, er uakseptable, uttalte dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor sommeren 2011, da mobilselskapene sammen med PT advarte blant annet hytteeiere mot å sette opp ulovlige forsterkere.

Kan gjøres lovlig

– Et viktig poeng her er at mobilnetteierne i Norge aldri har gitt eller kommer til å gi tillatelse til montering av denne type utstyr, tilføyer dekningssjef Tommy S. Johansen i NetCom.

– Imidlertid kan selskaper som ønsker bedre dekning i fartøyer eller bygninger, ta kontakt med oss.
Da kan vi se på hvilke løsninger som skal til for å bedre dekningen for kunden, sier han.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com