Økning av mobil app-er i norske bedrifter

Ni av ti norske bedrifter vurderer å innføre egne ”App Stores”. Stadig flere virksomheter bruker en eller annen form for mobil applikasjon for å støtte kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte.

Det viser en ny rapport fra Symantec som har undersøkt mobile bedriftstrender over hele verden.

Ni av ti norske bedrifter (91 prosent) vurderer å innføre egne mobilapper for nettopp sine behov. Sammenlignet med 71 prosent globalt plasserer norske bedrifter seg dermed høyt opp i adopsjon av mobil teknologi i virksomheten.

Bedrifts app-er hot

92 prosent overveier å åpne egne ”App Stores”, mot 66 prosent globalt, og 72 prosent av svenske virksomheter.

25 prosent av de norske virksomhetene i undersøkelsen har allerede implementert egne, tilpassete bedrifts-apper (15 prosent i Sverige) og 46 prosent er i ferd med det (29 prosent i Sverige), viser Symantecs 2012 State of Mobility-undersøkelse.

Har skjedd et raskt skifte

– Vi er imponert av hvor raskt bedriftene har vennet seg til å bruke mobile løsninger. Det er ikke lenge siden den rådende bedriftskulturen gikk ut på å stenge ute alt som hadde med mobile enheter å gjøre. Å gå fra den innstillingen til å aktivt spre og utvikle egne bedrifts-apper innebærer nye utfordringer og økt kompleksitet for IT-avdelingen. Fra et sikkerhetsperspektiv er det oppmuntrende å høre at flertallet av bedriftene ser at riskene er større enn bare enkle tilfeller av tapte eller stjålne mobiltelefoner, sier Roger Ison-Haug i Symantec Norge.

Fremdeles stor sikkehetsrisiko

På tross av at så mange bedrifter har innført eller planlegger å innføre egne mobil-apper, svarte halvparten av de norske virksomhetene at mobilitet er en ganske stor eller ekstremt stor utfordring for organisasjonen (48 prosent globalt).

39 prosent svarte at mobile enheter er en de tre største IT-riskene innenfor organisasjonen (41 prosent globalt), men i praksis er mange ubeskyttet.

For å balansere fordelene med en økt mobilitet i bedriften med de riskene økt mobilbruk medfører, forsøker IT-avdelingene å tilpasse sin mobilstrategi for å oppnå økt fleksibilitet, forbedret produktivitet og mer effektive ansatte.

Fakta

  • Symantecs State of Mobility-undersøkelse viser de utfordringer som en bedrift kjempe med i arbeidet for å øke mobiliteten.
  • Rapporten identifiserer og kvantifiserer også hvilke risker som IT-beslutningstakere forbinder med bruk av mobilenheter og mobil-applikasjoner.
  • Undersøkelsen omfatter 6 275 bedrifter i 43 land, hvorav 100 i Norge.

Legg igjen en kommentar