Gir bedre sikkerhet på smartmobiler og nettbrett

IBM har kommet med en ny sikkerhetsplattform. Løsningen gir bedre sikkerhet på alle brukerenheter, fra stasjonære PC-er til, laptops, smarttelefoner og nettbrett.

Sanntidsanalyse og input fra mer enn 400 kilder gir bedre mulighet til å avdekke og avverge sikkerhetstrusler.

QRadar Security Intelligence Platform er basert på IBMs nylige oppkjøp av sikkerhetsselskapet Q1-labs.

Overvåker trusselbildet

Løsningen henter data fra en lang rekke kilder for å overvåke trusselbildet, blant annet IBM X-Force som daglig analyserer 13 milliarder sikkerhetshendelser i 130 land.

QRadar kombinerer analyse av datatrafikken internt med siste innsikt om det globale trusselbildet og metoder hackere bruker.

Eksempelvis vil en rekke forsøk på innlogging i en database etterfulgt av en vellykket innlogging og oppslag i sensitive data som kredittkortinformasjon varsles.

Fakta

QRadar håndterer blant annet:

  • Tilgang og brukerkontroll. Systemet håndterer adgang og avdekker unormal brukeraktivitet.
  • Datasikkerhet. Aktivitetsmønstre i databaser overvåkes for å avdekke uautorisert tilgang og mistenkelige mønstre.
  • Applikasjonssikkerhet. Systemet varsler om sårbarheter og angrep på applikasjoner.
  • Brukerenheter. Løsningen ivaretar administrasjon og sikkerhet på alle brukerenheter, fra stasjonære PCer til, laptops, smarttelefoner og nettbrett.

 

Legg igjen en kommentar