Diskuterte mobilbetaling – på Costa Rica!

Mens den norske mobilbransjen var i Barcelona på Mobile Congress, var Forbrukerombudet på Costa Rica for å diskutere veien videre i et prosjekt om mobilbetaling som Norge leder.

Forrige uke var Forbrukerombudet ved fagdirektør på IKT, Petter Ravne Bugten (bildet), og nestleder Bente Øverli på ICPEN konferanse i Costa Rica.

Gjennom prosjektet skal det kartlegges hvilke ulike mobilbetalingsløsninger som finnes i de deltakende landene, hvilke forbrukerproblemer disse reiser, samt hva de tilsynsmyndighetene har gjort og/eller planlegger å gjøre for å møte disse utfordringene.

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av sommeren.

Vil ha tryggere mobilbetalingsløsninger

Mulighetene til å betale for varer og tjenester med mobiltelefonen øker og forbrukerutfordringene med dem. Hva skjer om noe går galt? Hvem skal ha risikoen for misbruk eller svindel?

Dette er spørsmål Forbrukerombudet er opptatt av. De jobber for trygge og gode mobilbetalingsløsninger for forbrukerne.

Ulik sikkerhet

Når mobiltelefonen brukes som betalingsinstrument betaler forbrukeren gjennom en kortløsning eller gjennom mobilregningen.

Risikoen er ikke lik ved disse betalingsløsningene og vilkårene gir forbrukeren varierende grad av sikkerhet. Bør det være slik, skriver Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet jobber mye med disse spørsmålene både nasjonalt, nordisk og internasjonalt gjennom forbrukergruppen i OECD (CCP) og et internasjonalt fora for tilsynsmyndigheter (ICPEN).

Legg igjen en kommentar