50 % vekst i nett-tilkoblet utstyr i norske hjem

Norske husstander har om lag ni millioner enheter som bruker nettet, og tre millioner av disse har blitt kjøpt det siste året.

Det viser en undersøkelse fra Kabel Norge.

Kabel Norge har i flere år målt en sterk økning i bredbåndstrafikken og siste år var den på hele 60 prosent. Nå viser ferske tall innhentet av Norstat at økningen i antall enheter som benytter bredbåndsnettene også har eksplodert.

Noen har nesten 20 nett-enheter

Kun en prosent av norske husstander inneholder ikke utstyr som bruker nett, viser den demografisk representative undersøkelsen med 1000 respondenter.

39 prosent oppgir at de har 1 – 2 enheter som bruker nett i husholdningen, 38 prosent at de har 3 – 5 enheter og 17 prosent sier de har 6 – 10 enheter.

– Undersøkelsen viser at det faktisk er hele 88.000 norske husholdninger som har over 11 enheter tilknyttet nettet, og 22.000 av dem har opp mot 20 enheter. Et norsk hjem begynner å nærme seg en liten bedrift i IT-kompleksitet, sier styreleder Øyvind Husby i Kabel Norge.

Ni millioner enheter

Når svarene multipliseres med antallet husstander i Norge viser regnestykket at det er nesten 9 millioner nett-tilkoblede enheter rundt om i de norske hjem.

Med en befolkning på 5 millioner betyr det at nordmenn i snitt har nesten 2 nett-tilkoblede enheter hver.

Undersøkelsen viser også at veksten i antall nett-tilkoblede enheter er enorm.

49 prosent oppgir at husstanden har skaffet seg 1 – 2 nye enheter siste år, mens 13 prosent oppgir at de har skaffet seg 3 – 5 nye nett-enheter. Det tilsvarer hele 3 millioner nye enheter siste år.

50 prosent vekst – og bare begynnelsen

– Vi ser en vekst i husholdningenes nett-tilkoblede enheter på hele 50 prosent bare det siste året. Dette er voldsomt, og enda et signal på den enormt raske utviklingen vi ser i nordmenns bredbåndsbruk, sier Husby, som tror dette er bare begynnelsen.

– Vi tror svært mye av veksten vi nå ser kommer fra smart-mobiler og nett-tavler samt at brukermønsteret endrer seg mot stadig mer ressurskrevende tjenester som video på nett. Og dette er bare begynnelsen. I årene fremover vil ny forbrukerelektronikk benytte nettet, og folks krav til å kunne se langt bedre kvalitet på nettet (HD og 3D) vil føre til en fortsatt kraftig vekst. Dette føre igjen til behov for nye milliardinvesteringer i nett og infrastruktur samt at nettet i fremtiden må styres smartere enn i dag, avslutter Husby.

Temaet vil bli debattert på 21. og 22. mars.

Legg igjen en kommentar