Skal hjelpe AgriKjøp med lisenshåndtering

Atea er tildelt avtale med AgriKjøp på lisensrådgivning og tilhørende tjenester. Avtalen har en varighet på tre år, og har en estimert verdi på 29 millioner.

AgriKjøp er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter og deres datterselskap.

Etter vel gjennomførte anbudsrunder tegner Atea avtale med AgriKjøp på lisensrådgivning og -tjenester for IBM- programvare, og hvor Ateas lisensportal inngår i tjenesten.

Flere anbudskonkurranser gjennomført

– Det er gjennomført anbudskonkurranser i markedet og Atea har levert det mest økonomisk fordelaktige tilbudet totalt sett og er derfor valgt som partner for AgriKjøp. Med bakgrunn i de tilbudene vi har mottatt har vi grunn til å tro at vi får en avtale vi blir godt fornøyd med, sier Gunnar Vandvik, direktør avtaler og systemutvikling i AgriKjøp.

Gjør det enklere med lisenser

– AgriKjøp er en viktig kunde for Atea, og det er gledelig at de har valgt oss som samarbeids-partner også på lisensrådgivning for IBM SW-lisenser for sine medlemsbedrifter og deres datterselskap. Vi har mange dyktige og engasjerte medarbeidere og vi vil gjøre alt for at AgriKjøp skal bli fornøyde, sier Atea-direktør Steinar Sønsteby (bildet).

– Det er gledelig at vår unike lisensportal, som gjør innkjøp av lisenser enklere og raskere og også mer oversiktlig, er en del av tjenesten som skal leveres, avslutter Sønsteby.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com