20 prosent bedre for mobilkonsulenter

2011 ble et godt år for Antares Gruppen, som jobber med blant annet mobile løsninger. Med sine 24 ansatte omsatte selskapet i 2011 for 30,2 millioner, en økning på 20 prosent i forhold til 2010.

Driftsresultatet er for 2011 på  3,9 millioner, sammenlignet med –0,4 millioner i 2010. Resultat før skatt var på 4 millioner, opp fra -0,2 millioner i 2010.

Etterspørselen etter selskapets tjenester har vært høyere og Antares Gruppen har hatt bedre belegg på sine konsulenter. Omsetningen har derfor økt sammenlignet med fjoråret.

Ny leder

I tillegg har selskapet foretatt visse grep for å øke lønnsomheten, blant annet ved å ansette ny leder som har bidratt til bedring av resultatet.

– Det er gledelig at vi når de mål vi har satt oss for 2011. Inngangen til 2012 ser tilsvarende god ut. Vi styrker i starten av 2012 kjerneteamet vårt ytterligere for å øke vår slagkraft i markedet, og har tro på at vår videre satsning innenfor selvbetjening, mobilitet og modernisering skal bidra til ytterligere vekst i 2012, sier daglig leder Per-Jørgen Dam-Nielsen

Antares Gruppen AS forventer en forsiktig vekst i omsetningen i år og en tilsvarende moderat vekst i antall ansatte.

Fakta

  • Antares Gruppen ble startet opp i 1995.
  • Frem til 2004 besto virksomheten av flere mindre selskaper, men f.o.m. 2004 er all virksomhet samlet i det som var morselskapet, Antares Gruppen.
  • Selskapet er heleid av ledelse og ansatte, og har alltid hatt som filosofi å tjene pengene før de brukes.
  • Antares konsept har vært basert på fokusering og nisjeorientering, og at mindre enheter er bedre og mer handlingsdyktig enn en stor og tung organisasjon.
  • De har en tydelig seniorprofil på deres konsulenter, og har både bred erfaring og spisskompetanse innenfor selvbetjeningsløsninger, mobile løsninger og modernisering.
  • Deres tjenester tilbys både som rådgivningstjenester, i prosjektleveranser og til systemforvaltning.

 

Legg igjen en kommentar