Vil heller ha hjemmekontor enn høyere lønn

Over halvparten (53 %) av norske arbeidstakere ønsker seg heller en arbeidsplass der de kan jobbe hjemmefra, enn 50.000 mer i lønn.

I tillegg er nordmenn langt mer tilgjengelige for arbeidsgiver enn våre skandinaviske naboer.

Det viser en undersøkelse fra IT-selskapet Cisco.

Undersøkelsen er utført av Insight Express blant over 1000 sluttbrukere (ansatte) eller IT-beslutningstakere hos bedrifter i Norge, Sverige, Danmark, Belgia og Nederland.

Alltid tilkoblet

I Norge oppgir to av ti arbeidstakere (19 %) at de alltid er «tilkoblet» jobben. I Sverige og Danmark er det under en av ti (hhv. 7 % og 6 %) som oppgir det samme.

I tillegg mener tre av ti (26 %) nordmenn at det er helt unødvendig å være «bundet» til et kontor i det hele tatt.

Hjemmekontor øker produktiviteten

Undersøkelsen viser at nesten seks av ti IT-beslutningstakere (61 %) mener at muligheten for å jobbe utenfra kontoret øker produktiviteten og halvparten (48 %) mener dette gir et konkurransefortrinn.

Blant de ansatte oppgir nesten halvparten (47 %) at de jobber mer enn en time ekstra hver dag fordi de kan jobbe utenfra kontoret.

I Sverige er det under fire av ti (37 %) som gjør det samme.

Ønsker seg fleksible løsninger

– Undersøkelsen understreker nok en gang at norske arbeidstakere ønsker seg fleksible løsninger på arbeidsplassen. Resultatene bekrefter også flere av trendene vi ser for arbeidslivet i årene som kommer, spesielt at flere vil velge løsninger med hjemmekontor, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

Fakta

  • Over halvparten (53 %) av sluttbrukere ville heller valgt en arbeidsplass der de kunne jobbe hjemmefra, enn 50.000 mer i lønn
  • 19 % av norske arbeidstakere oppgir å være alltid online, langt høyere enn tilsvarende tall i Sverige ( 7 %), Danmark (6%), Nederland (4%) og Belgia (4%)
  • Nesten halvparten av norske medarbeidere (47 %) at de jobber mer enn en time ekstra hver dag fordi de kan jobbe utenfra kontoret. I Sverige er ikke viljen til å yte ekstra like høy (37 %)
  • Så mange som ni av ti (89 %) av de ansatte mener på sin side at muligheten til å jobbe utenfra kontoret er å anse som et privilegie, og ikke en rettighet
  • Tre av ti (26 %) nordmenn mener det er helt unødvendig å være «bundet» til et kontor
  • Nesten halvparten av sluttbrukere har tillatt noen andre (medarbeider, venn, familiemedlem o.l) å bruke utstyr fra arbeidsgiver uten oppsyn
  • Nesten seks av ti IT-beslutningstakere (61 %) mener at muligheten for å jobbe utenfra kontoret øker produktiviteten og halvparten (48 %) mener dette gir et konkurransefortrinn

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com