Forbedret lønnsomhet for Data Respons

Data Respons gjør det bra med telekomunikasjon. Selskapet startet året med forbedret lønnsomhet og god utvikling i selskapets nøkkelmarkeder.

– Selskapets sterke markedsposisjon innen oljeservice, gir dessuten gode framtidsutsikter, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons.

Data Respons er et fullservice, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør innen Embedded Solutions-markedet. De tilbyr produkter, tjenester og dataløsninger til OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som forsvar, medisinsk utstyr, industriell automasjon, oljeservice og offshore, transport, energi og telekommunikasjon.

Driftsinntekter

Konsernets driftsinntekter for første kvartal ble MNOK 225.8, en vekst på 3 %. EBITDA ble MNOK 9.3 og driftsresultatet (EBIT) endte på MNOK 8.2.

Ordreinngangen for perioden var MNOK 218. Konsernets ordrereserve ved utgangen av første kvartal var MNOK 632.

Økt lønnsomhet innen løsninger
Produkt- og løsningssegmentet startet året med økt lønnsomhet i forhold til fjoråret. Tettere samordning av leveranseoperasjonen i Norden, flytting av oppgaver til Asia og generelle kostnadsreduksjoner forklarer forbedring i lønnsomhet for kvartalet.

– I mange av våre største løsningsleveranser spiller vår organisasjon i Asia (Taiwan og Shanghai) en nøkkelrolle. Vår lokale nærhet til våre største kunder i kombinasjon med sterk satsing i Asia gir gode konkurransefordeler og vil spille en vesentlig rolle i årene fremover, sier Ragnvaldsen.

Sterk markedsposisjon i oljeservice
– Den generelle markedsutviklingen oppleves som god ved starten på 2012 og spesielt innen viktige områder som medisinsk utstyr, forsvar, transport, telecom og oljeservice/maritim.

Det sterkest voksende segmentet i Data Respons er for tiden oljeservice/maritim som nærmer seg 30 % av omsetningen. Her har selskapet opparbeidet sterk markedsposisjon, relevant vertikal kompetanse og over 25 års erfaring. Således er vi en attraktiv partner for alle oljeserviceselskaper med store vekstplaner fremover, sier Ragnvaldsen.

Positive utsikter
– Inngangen på 2012 har gitt oss optimisme med tanke på fortsettelsen. Data Respons er mer fokusert, vi har en solid ordrereserve og gode markedsutsikter. Likevel er det viktigste for oss å fortsette effektiviseringen av vår organisasjon på alle nivåer, slik at den positive lønnsomhetsutviklingen fortsetter utover året, avslutter Ragnvaldsen.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com