Nye tjenester ga flere nye kunder for Telio

Telio fortsetter å levere sterke resultater. Selskapet økte kundebasen med 6088 netto nye kunder i 1. kvartal etter at de begynte å tilby bredbåndstjenester fra nyttår.

Omsetningen i 1. kvartal endte på 98,5 millioner kroner.

–   Med en underliggende omsetningsvekst på 4% har vi mer enn tatt igjen omsetningstapet etter innføringen av merverdiavgift på elektroniske tjenester fra 1. juli 2011, noe vi er meget godt fornøyd med. Gjennom økte investeringer på salgs- og markedssiden oppnådde vi 6088 nye kunder i kvartalet sammenlignet med 1668 nye kunder i samme kvartal 2011. Dette vil bidra til fremtidig omsetnings- og resultatvekst, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

Lanserte nye tjenester

Før årsslutt lanserte Telio tjenester for fast og mobilt bredbånd. Med disse tjenestene sammen med en ny MVNO-avtale kan Telio tilby et komplett og konkurransedyktig tjenestetilbud til både privatpersoner og bedrifter. T

jenestespekteret inkluderer nå bredbåndstelefoni, fast bredbånd, mobil, mobilt bredbånd og web-basert sentralbord. Selskapet solgte 1493 bredbåndslinjer i 1. kvartal.

God vekst i Norge

I Norge viser satsingen på bedriftsmarkedet fortsatt gode resultater, og introduksjonen av bredbåndstjenester har fått en god start i privatmarkedet.

Telio fortsetter å vokse i alle markeder også utenfor Norge. Virksomheten i Nederland har hatt en særlig sterk vekst og selskapet har nå en kundemasse i Nederland på 55000 abonnenter. Netto økning i antall kunder i Nederland var 4039.

Sterke finansielle resultater

I første kvartal 2012 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 98,5 millioner kroner mot 98,1 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 28,1 millioner kroner (28,5 % EBITDA margin) sammenlignet med 33,3 millioner kroner i samme kvartal i fjor (33,9 % EBITDA margin).

Driftsresultatet ble 18.2 millioner kroner mot 23 millioner kroner i første kvartal 2011.

Omsetning og resultater fra og med 3. kvartal 2011er negativt påvirket av innføringen av merverdiavgift på elektroniske tjenester fra 1. juli 2011.

Legg igjen en kommentar