Vil ha sikrere strømforsyning til mobilnettene

Post- og teletilsynet og NVE ber nettselskaper og ekomtilbydere snakke sammen for å løse lokale utfordringer knyttet til kraftforsyningen til ulike typer teleinfrastruktur.

Ekstremværet Dagmar i romjulen gjorde store skader på infrastruktur for strøm og ekomsamband. Flere enn 570.000 strømkunder ble berørt.

Om lag 30.000 var uten telefon, mens 12.000 var uten bredbånd. Strømbrudd var hovedårsaken til utfallene i mobil- og fastnettene.

Må snakke sammen

Post- og teletilsynet (PT) og NVE ønsker å bruke erfaringene fra Dagmar til å finne tiltak som kan redusere konsekvensene av tilsvarende uvær i framtiden, og ber derfor i et felles brev nettselskaper og ekomtilbydere starte aktiv dialog for å finne gode løsninger på utfordringene.

Spesielle krav til leveringskvalitet

De norske strøm- og ekomnettene har normalt svært høy leveringskvalitet.

For kunder med spesielle krav til leveringskvalitet, som tilbyderne av ekomtjenester, anbefaler NVE og PT at nettselskap og ekomtilbydere finner gode løsninger i fellesskap.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com