Slik mener EVRY-sjefen at IT-markedet blir

I forbindelse med fremleggelsen av resultattall for første kvartal kom EVRY-sjef Terje Mjøs med sine økonomiske spådommer for resten av året.

Les også: Resultattall viser at det er mer å gå for EVRY

Her er de økonomiske spådommene til Terje Mjøs, som selskapet kom i forbindelse med resultatfremleggelsen i morges:

«IT-tjenestemarkedet i Norge og Sverige viste en positiv utvikling i 2011, og en forsiktig vekst fortsetter inn i første kvartal 2012.

Utviklingen i Norge er på den ene siden preget av høye investeringer i næringslivet, spesielt drevet av aktiviteten i oljerelatert industri. På den annen side er eksportindustrien rammet av svake internasjonale markeder kombinert med høyt kostnadsnivå i Norge.

Konjunturbarometeret fra Statistisk Sentralbyrå viser en vekst for 2012 på linje med 2011, med en vekst i BNP for fastlandsnorge på 2,7 prosent. Svenske Konjunkturinstitutets konfidensindikator ligger nå klart under det historiske gjennomsnittet og indikerer att veksten i svensk økonomi er svakere enn normalt.

Samtidig melder Riksbanken i sin siste analyse at svensk eksport har vist positive tegn den siste tiden, og at nedgang i BNP som ble registrert siste kvartal 2011 forventes å stoppe opp. BNP-prognosen for 2012 er likevel svak, 0,4 prosent mot 3,9 prosent for 2011. I hvilken grad usikkerheten i markedet i Norge og Sverige gir seg utslag i redusert vekst innen hovedmarkedene for IT-tjenester gjenstår å se.

I nedgangsperioden 2008/2009 opplevde man et tidsforskjøvet utslag for IT-markedet, men utslaget var markant mindre enn det generelle fallet i veksten. Det er forhold som indikerer at vi i den usikkerhetsperiode vi nå gjennomlever kan erfare at investeringer i IT i sterkere grad enn tidligere opprettholdes.

Dette fordi IT er blitt et helt vesentlig virkemiddel for ikke bare å redusere kostnader, men også for å opprettholde vekst og posisjon i markedet. Effekten vil uansett variere mellom segmenter, der SMB-segmentet med høy andel av eksportbaserte virksomheter forventes å stramme inn sterkest på sine IT-investeringer.

Et fortsatt høyt aktivitetsnivå gir generelt god etterspørsel etter konsulenttjenester og et godt tilfang av mulige driftsoppdrag. EVRY er godt posisjonert i sine hovedmarkeder for å betjene denne etterspørselen og selskapet forventer en moderat vekst i 2012.

I tråd med markedsutviklingen er selskapet forsiktig optimist i det svenske markedet, og forventer fortsatt god etterspørsel fra offentlig sektor. Bank- og finanssektoren har iverksatt tiltak for å redusere sine IT-kostnader, og dette forventes på kort sikt å gi redusert etterspørsel for konsulenttjenester.

På lengre sikt forventes en vekst innen tjenesteutsetting, med nye muligheter innen driftssegmentet. I det norske markedet ser selskapet gode muligheter fremover ut fra det generelt høye aktivitetsnivået både i privat og offentlig sektor. Innen SMB segmentet forventes fortsatt god vekst, dog med betydelig variasjon innen segmentet grunnet ulik eksponering for internasjonale forhold».

Legg igjen en kommentar