93 prosent av alt elektrisk avfall gjenvinnes

Gjenvinningsstatistikken for 2011 fra Elretur som viser at hele 93 prosent av alt elektrisk avfall gjenvinnes, en økning fra 91,5 prosent i 2010.

Jern og stål er det metallet det gjenvinnes mest av fra EE-avfall.

Enten blir dette avfallet til nye materialer eller det brukes til energigjenvinning. Det er altså ikke store deler av den gamle vaskemaskinen, badevekta eller bærbare PC-er som ikke utnyttes.

100 nye byggekraner

– Bare fra jernet Elretur samlet inn på ett år kunne de bygd 100 nye byggekraner på størrelse med de som står i Bjørvika i Oslo.

– Kanskje min gamle hybelkomfyr fra studietida i Trondheim ligger i en av byggekranene i Bjørvika, om det er tilfelle eller ikke, det viktigste er at EE-avfall som leveres inn i Elreturs retursystem miljøsaneres og gjenvinnes etter norsk lovgivning, sier direktør Stig Ervik i Elretur.

Gamle datamaskiner
– Både med tanke på energibruk og utslipp av CO2 er gjenvinning av metaller fra EE-avfall svært gunstig for jordkloden vi lever på, understreker Ervik.

– Og det er ikke bare jern vi gjenvinner fra EE-avfall, men kobber, aluminium, gull og sølv er også metaller som vi henter ut fra gamle datamaskiner og annet EE-avfall, sier han.

Håndtering av miljøgifter
Utover gjenvinning av metaller fra EE-avfall er håndtering av miljøgifter i EE-avfall Elreturs viktigste samfunnsoppgave, sier Ervik.

– Det er fortsatt store mengder miljøfarlig avfall i EE-produktene vi samler inn, og både kvikksølv, bly, asbest og bromerte flammehemmere må tas hånd om på riktig vis, understreker direktøren.

Det meste av jernet og stålet Elretur materialgjenvinner smeltes ned i smelteverket i Mo i Rana for produksjon av armeringsstål. Resten selges på det verdensomspennende stålmarkedet.

Legg igjen en kommentar