Nordmann formann i European Communication

Geir Jan Sundal, direktør for frekvensavdelingen i Post- og teletilsynet (PT), er blitt ny formann i European Communications Office (ECO).

Geir Jan Sundal er sivilingeniør fra NTH, og har vært frekvensdirektør i PT siden 1999.

ECO er sekretariat og rådgivende organ for CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations). Hovedformålet er å bistå CEPT i arbeid med strategi og policy, og bidra til at disse prosessene er effektive og transparente.

CEPT er den europeiske sammenslutningen for regulatører som jobber med post-, frekvens- og ekomnettsaker i Europa. Organisasjonen ble stiftet i 1959 og har 48 medlemsland.

Kontor i Danmark
ECO har sitt kontor i København, og de 13 ansatte forbereder saker blant annet til to årlige stormøter (councils). Under disse møtene deltar alle medlemslandene. Selv om det er mulig å ha avstemminger, skal formannen alltid først forsøke å nå en beslutning basert på konsensus.

ECO har 31 medlemsland, mens CEPT altså har 48. Ett av arbeidsmålene for organisasjonen og ECO-formann Geir Jan Sundal, er å rekruttere flere av de 17 CEPT-landene som ikke er medlem i ECO.

Enhetlig styring

– Hensikten med dette er å øke den enhetlige styringen og arbeidet i hele CEPT, som igjen består av tre undergrupper (ECC, CERP og COM-ITU), sier Sundal.

– Det optimale er at sekretariatet, som er finansiert av medlemsavgifter, har sitt naturlige utspring i alle CEPT-landene, og ikke bare i 31 av 48 mulige, sier han.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com