Tjener bra på nordmenns mobilbruk i utlandet

Norske mobilselskaper tjener godt på at kundene i økende grad bruker mobilen i utlandet. Marginen på inntektene fra internasjonal gjesting utgjør hele 58 prosent, og dette er en økning fra 2010.

Dette viser beregninger Post- og teletilsynet har gjort i forbindelse med fremleggelsen av rapporten «Det norske ekommarkedet 2011» på en pressekonferanse i dag.

PT-direktør Torstein Olsen oppsummerte det norske ekommarkedet 2011 med å peke på den stadig tydeligere dominansen av mobile tjenester.

Disse utgjør nå over 60 prosent av den samlete omsetningen i markedene for bredbånd, mobil- og fasttelefoni, og over 70 prosent av trafikken kommer fra mobilnett.

Store salgskampanjer

Totalomsetning for disse markedene var i overkant av 29,3 milliarder kroner i 2011, og er en nedgang på 0,9 prosent.

2011 var preget av store salgskampanjer fra flere mobilselskaper, men markedsandelene endret seg ikke mye. Telenor hadde 50,3 prosent av abonnementene i mobilmarkedet i 2011 (50,5 i 2010), mens TeliaSonera hadde 25,4 prosent ved årets utgang (26,5 i 2010).

Network Norway/Tele 2 har økt med 1,5 prosentpoeng fra 17 til 18,5 prosent i 2011.

Bra med tre mobilnett

– Det er gledelig at utfordreren som bygger det tredje mobilnettet i Norge, lykkes med å øke sin kundegruppe, sier PT-direktør Torstein Olsen.

– Samtidig observerer vi at kampanjene de to største mobilselskapene kjørte i 2011, i det store og hele kun i begrenset grad rokket ved markedsandelene, sier Olsen.

Heftig bruk i utlandet

Kunder i norske mobilselskaper bruker mobilen stadig mer på reise i utlandet.

– Jeg er betenkt over de marginene mobilselskapene har på den trafikken som takseres via avtaler med utenlandske leverandører. En margin på 58 prosent er så mye at vi vil følge nøye med på hvordan denne delen av ekommarkedet utvikler seg, sier Olsen, som ellers er fornøyd med at norske ekomselskaper synes å klare seg bra i nok et år der resten av Europa var preget av nedgangstider.

SMS-trafikk flater ut

– Det blir spennende å følge med på hvordan bransjen vil innovere videre og tilby nye tjenester i et marked der økningen i antall mobilabonnement i 2011 var den laveste på ti år, taletrafikk og SMS flater ut, og der prismodellene går i retning av stadig flere pakketilbud.

Her er særlig kundemobiliteten interessant, i tillegg til utviklingen av nye tjenester som utfordrer den tradisjonelle mobilbruken som har stått for mye av inntektene, sier Olsen.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com