Regjeringen justerer utbyggingen av Nødnettet

Det nye nødnettet for blålysetatene blir to år forsinket og blir ikke ferdigstilt før i 2015. Dette fremgår av revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag.

Utbyggngen av Nødnettet begynner å bli en fadese ettersom planleggingen og gjennomføringen har pågått helt siden 1990-årene.

Nytt digitalt nødnett er i korthet et kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester i Norge.

Det skal sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i blålysetatene, som før har hatt hver sine kommunikasjonsnett.

Bruker nett som er over 30 år gammelt

I dag kommuniserer brann, politi, helse og andre hjelpemannskaper på forskjellige radiosamband bygd på gammel analog teknologi som i liten grad tilfredsstiller kravene til sikkerhet og beredskap.

Deler av sambandssystemet som fremdeles brukes er over 30 år gammelt, og har store mangler i forhold til hva nødetatene trenger.

Regjeringen strammer inn pengekrana
I revidert nasjonalbudsjett står det at planlagt ferdigstillelse for Nødnett trinn 2 nå er i 2015, altså to år senere enn det har vært planlagt.

Utsettelsen tilsier at utgiftene i 2012 blir 1,3 milliarder kroner lavere enn ventet.

Regjeringen skriver i revidert nasjonalbudsjett at de foreslår at bevilgningen reduseres tilsvarende.

Dette er utbyggingstrinn 2

Utrullingen i trinn 2 vil skje pr. politidistrikt.

Aktiviteter som gjentar seg for hvert politidistrikt er blant annet radioplanlegging, anskaffelse av lokasjon for basestasjon, utbygging av basestasjoner, dekningsmåling, systemtest samt leveranse av brukerutstyr og opplæring.

Andre byggetrinn er delt inn i følgende faser og politidistrikter

Fase 1: Hedmark, Gudbrandsdal, Vest-Oppland

Fase 2: Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder

Fase 3: Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Fase 4: Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Fase 5: Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark, Øst-Finnmark

Legg igjen en kommentar