Vil ha Svein Aaser som ny styreleder i Telenor

Nominasjonskomiteen i Telenor ASA foreslår at Svein Aaser velges til ny styreleder i Telenor etter Harald Norvik.

Det er Telenors bedriftsforsamling som velger Telenors styre, og bedriftsforsamlingen velger selv sin leder.

Telenors bedriftsforsamling møtes etter generalforsamling og begge møtene finner sted den 16. mai 2012.

Fakta

  • Svein Aaser var konsernsjef i Den norske Bank og DnB NOR fra 1998 til 2006.
  • Han var tidligere konsernsjef i Nycomed fra 1987 til 1996.
  • Aaser har vært administrerende direktør i Storebrand Skade, Nora Matprodukter og Stabburet Nora.
  • Han har vært president i NHO og styreformann i Finansnæringens Hovedorganisasjon.
  • I dag er Aaser styreformann i Statkraft, Det Norske Oljeselskap og Ocean Yield.
  • Han er også styreleder i Nasjonalmuseet og Anders Jahres Humanitærstiftelse.
  • Aaser er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor han fullførte utdannelsen i 1970.
  • Han har også tatt lederutdannelse ved IMEDE i Lausanne.

Foto: Det norske oljeselskap / Thor Nielsen

Legg igjen en kommentar