Fikk stor print-jobb for vidregående skoler

Atea og Steinar Sønsteby skriver rammeavtale med Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner samt et større antall kommuner i distriktet.

Atea skal levere klienter og print både til førsteklassinger ved alle videregående skoler i fylkene og til et stort antall kommuner.

Avtalen er for to år og har en verdi på cirka 80 millioner millioner kroner, med opsjon på ytterligere to år.

Viderefører smarbeid

Etter gjennomført anbudsrunde tegner Atea rammeavtale med fylkeskommunene og en stor andel av de tilhørende kommunene, og viderefører dermed samarbeidet Atea har hatt med fylkeskommunene over de siste årene.

– Det er viktig for fylkeskommunene å ha en bra IKT-infrastruktur som gir grunnlag for en god utvikling av den digitale kompetansen hos elevene, sier Roy Petter Pettersen, innkjøpssjef i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner.

– Vi har gjort en grundig vurdering, og Atea utpekte seg spesielt ved deres logistikkløsning og erfaring på tilsvarende prosjektleveranser. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med Atea, sier Pettersen.

Viktig kunde

– Fylkeskommunene er blant våre viktigste kunder, og det er gledelig at vi fortsetter å være foretrukket partner på leveranse av klienter. Atea har spesialisert seg på håndtering av store prosjektleveranser gjennom vårt logistikksenter, og vi skal bruke all vår erfaring for at fylkeskommunene og kommunene skal bli fornøyde med sitt valg av partner,s ier administrerende direktør Steinar Sønsteby (bildet) i Atea.

Legg igjen en kommentar