Mytos distribueres via Nordialog og Telehuset

Mytos har inngått en avtale som betyr at programvare og kostnadskontrolltjenester fra Mytos skal distribueres via kjedene Nordialog og Telehuset.

Leveransen fra Mytos via Kjedehuset omfatter kostnadskontroll med mobil faktura enkelt og grafisk presentert i nettjeneste, mobil policy for lønnstrekk av privat bruk integrert med lønnssystem, automatisert rapportering av mobil fordelsbeskatning og MVA-grunnlag.

Alt går via skyen

Alle tjenestene leveres via skyen, slik at det ikke er noen installering hos kundene.

– Avtalen med Kjedehuset representerer en betydelig vekst, og legger fundamentet for en spennende utvikling i årene som kommer, sier Lars Ole Allum, medeier i Mytos. Hans selskap har nettopp

Fornøyd med avtalen

– Vi er overbevist om at programvaren og tjenestene fra Mytos vil gi våre kjeder verdiøkning innen rådgivning og vårt totale tilbud til det norske bedriftsmarkedet, fastslår Anwar Farrag, leder for Bedrift i Kjedehuset.

Han sier at kjedene gjennom dette samarbeidet kan ta bedriftenes behov for kostnadskontroll på alvor, og gir dem gode verktøy for egen kontroll.

– Vi er ikke i tvil om at innføring av Mytos tjenester samlet sett også vil kunne bidra til en økt bevissthet hos bedrifter og deres ansatte når det gjelder bruk av mobil tale og datatjenester. Både direkte ved bedre tilpasning av abonnement, og indirekte ved å redusere interne administrasjonskostnader betydelig. Vi tror rett og slett løsningene fra Mytos vil bidra til økte markedsandeler for våre kjeder, sier Farrag.

Tillitserklæring

– Vi er et relativt nystartet selskap, og det at Kjedehuset AS og dermed de største telekomaktørene i det norske markedet, Nordialog og Telehuset har valgt å satse på oss, er en stor tillitserklæring, sier Lars Ole Allum.

– For oss åpner det veldig spennende muligheter. Vi gleder oss til å ta fatt på dette samarbeidet, og føler oss trygge på at vi skal kunne levere til alle Nordialogs og Telehusets kunder som ønsker tjenestene våre.

Lang erfaring fra bransjen

Mytos ble etablert i januar 2011 som et uavhengig analyse- og rådgivnings selskap innen mobil med en unik tek- nologi for mobil kostnadskontroll. De fire gründerne Atla Aarak, Per Gunnar Gulliksen, Bent Erik Skaug og Lars Ole Allum har alle nærmere 20 års erfaring fra mobilbransjen.

De har i hovedsak bygd erfaring gjennom samarbeide med Telenor og NetCom, og på bakgrunn av dette utviklet en nettbasert applikasjon som kan bidra til betydelig reduserte mobilkostnader for bedriftene.

Bruker eget utstyr i jobben

– Vi i Kjedehuset har også sett et økende behov for kostnadskontroll ved kjøp av mobiltjenester. Norske bedrifter har store utfordringer med praktisk håndtering av privat kontra jobbrelatert mobilbruk, spesielt relatert til mobile underholdnings- og betalingstjenester. Trenden er at ansatte i økende grad ønsker å ta i bruk nye tjenester og appli- kasjoner. De vil også bruke eget utstyr i jobbsammenheng, sier Kjedehus-sjef Anwar Farrag.

Forenkler for kundene

– Dette gir også bedriftene muligheter for å imøtekomme og tilrettelegge for gode løsninger, uten at dette nødvendigvis betyr økte kostnader for bedriften. Tvert imot kan det gi utslag i økt trivsel, samhandling og oppdaterte medarbeidere. Men det krever store ressurser å ha manuell håndtering av fordelsbeskatning for mobil. Mytos forenkler dette ved automatiserte rapporter, sier Farrag.

Legg igjen en kommentar