BLOGG: Dette skjedde på Mobile Trender 2012

Magasinene PCWorld og IT-Bransjen arrangerte konferansen Mobile Trender på Oslo Konferansesenter. Vi var tilstede og fulgte flere av presentasjonene.

Arrangøren hadde lagt opp til enkelte fellessesjoner, et messeområde for mingling og dingse-sikling, samt tre forskjellige spor med samtidige presentasjoner. Undertegnede fikk derfor ikke dekket alle presentasjonene men valgte meg ut de jeg fant mest relevante.

Første fellessesjon ble levert av Gartner. Nick Jones gikk igjennom Gartner sine analyse og spådommer for vår mobile fremtid. Av interessante observasjoner kan vi nevne at Gartner mener Apple vil miste markedsandeler til Android og Windows de neste tre årene, men fortsette å være en klar markedsleder, både på mobil og nettbrett.

Ifølge Gartner har også Google med Chrome og Android har en sterkere «megavendor» strategi enn Apple. Gartner ser også interessant nok på Nokia og Microsoft som en felles «megavendor».

I pausen minglet vi blant flotte stands fra produsenter som HTC, Samsung, Nokia til norske utviklere som Smartphones Telecom, Giant Leap og ePocket.

Paralellsesjoner
Når det var tid for paralellsesjoner så valgte jeg meg Samsung sitt spor. Samsung hadde hentet inn en litt kjedelig tysker ved navn Peter Stoltz. Han snakket mye om hvordan Samsung prøver å ikle Android en svart dress ved å utvikle egne grensesnitt for administrasjon og kontroll av enhetene. Han touch-et også kort inn på viritualisering og mobile enheter ved bruk av løsninger som VMware View og Citrix Reciever.

Neste parallellsesjon jeg valgte meg, var Leif B. Paulsen fra Move. Han snakket engasjert om truslene som truer våre enheter og ikke minst bedriftens data. Hans hovedpoeng var at ved BYOD som må brukerene bevisstgjøres at de ved å ta med sitt eget utstyr på jobb dermed også blir sin egen IT-sjef.

Paulsen hadde noen gode poenger rundt administrasjon og BYOD og hintet ganske tydelig til at bedrifter kanskje istedet for å fokusere på å begrense funksjonaliteten på enhetene med Mobile Device Management bør se på å sikre bedriftens data på enheter som ikke administreres av bedrifften. Dette kan løses med for eksempel såkalt «app-wrapping».

Neste parallellspor var for meg HTC ved Lars Toft. HTC sin agenda var ganske identisk med Samsung. De fortalte hvordan de jobber for å gjøre Android til en sikker nok og administrerbar plattform for bedrifter.

Det lyste ganske klart for oss at både Samsung og HTC tydeligvis anser Android plattformen som så lite tilpasset bedriftsmarkedet at de må gjøre relatvit store endringer og utvidelser selv. Dette kan igjen gjøre det lettere å forstå hvorfor disse produsentene er så sene med Android-oppdateringer når Google slipper nye versjoner av Android.

Drittungene
Etter lunsj var det tid for en fellessesjon. Denne fikk drittungen (for de som ikke husker denne saken, google it!) Even Sandvold Roland æren av å holde. Dette var uten tvil dagens høydepunkt. Denne selvlærte 21-åringen hadde en forsamling på 600 mennesker i sin hule hånd.

Han kunne fortelle oss hvordan hans generasjon har utfordringer, ikke med å tilegne seg informasjon og kunnskap, men med å velge og prioritere hvilken informasjon de skal ta til seg. Han snakket også om hvordan teknologien radikalt forandrer vår adferd, både privat og i arbeidslivet.

Så var det igjen tid for en parallellsesjon. Jeg valgte Avanade sin sesjon, og her kom dagens nedtur. Sesjonen startet med en utdeling av en brosjyre over deres mobile løsninger. Det var en QR kode på baksiden av denne brosjyren og jeg skannet selvfølgelig denne. Etter nesten ett minutts lasting kom jeg til en hvit side der det stod «Install Silverlight».

Fra Avanade stilte Steve Butcher med en amerikansk presentasjon som helt tydelig ikke var justert for lokale forhold. Han kunne fortelle oss at våre bedrifter idag hovedsakelig bruker Blackberry og at bedriftene sperrer alt av sosiale medier. Så fortsatte han med å fortelle at det er umulig å være produktiv med dagens nettbrett, men at vil bli mye bedre bare de får Windows 8.

De neste 30 minuttene brukte undertegnede til å jobbe på mitt ASUS nettbrett fremfor å høre på denne mannen med tittelen «Mobile Evangelist»…

Fellessesjoner
Nå var det slutt på paralellsesjoner og det var to fellessesjoner igjen. Først ut var Telenor sin dekningssjef Bjørn Amundsen. Han holdt et svært spennende innlegg om hvordan Telenor jobber for å utvide, sikre og forbedre det mobile nettet i vårt langstrakte land.

Han avsluttet med å snakke litt om fremtiden og hvordan han så det som nødvendig at åpne trådløse nett må bli flere og enklere å aksessere for å lette trygget på 3G nettet. Han mener også at operatørene må finne nye måter å ta betalt for økningen i mobilbruk.

Sistemann ut var Simon Ainslie fra Microsoft. Han snakket om hvordan informasjon fremover vil flyte uavhengig av enhet, folk vil slutte å tenke på hva slags enhet til er på, vil bare forvente samme tilganger og informasjon. Med andre ord, han snakket om skytjenester, da spesielt Office 365, Sharepoint, Azure og Skydrive. En ganske interessant observasjon i illustrasjonene hans var at Microsoft ganske konsekvent viser frem nettbrett-formfaktoren som og kaller den en PC.

Microsoft ønsker helt tydelig ikke å skille på nettbrett og PC, men at disse formfaktorene skal smelte sammen til en plattform.

Totalt sett er dette en av de aller beste «mobilkonferansene» undertegnede har vært på. De aller fleste presentasjonene var gode, relevante og interessante, pausene var akkurat lange nok til mingling og vandring på stand’ene som lå mellom de to salene som ble brukt.

Jeg kommer tilbake til neste år!

2 kommentarer om “BLOGG: Dette skjedde på Mobile Trender 2012

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com