Mobilbank stadig mer populært

Å bruke mobilbank blir stadig mer populært. Men hvilket kjønn du har og din alder påvirker hvordan du bruker banken på mobilen.

Ferske tall fra Skandiabanken viser at på 12 måneder har bruken av mobilbank vokst med 46 prosent, og bruken av SMS bank har vokst med 20 prosent.

Og bruken av banken via mobilen eskalerer. I dag bruker 1 av 6 bankkunder også banktjenester på mobilen.

Enten eller
Man skulle gjerne tro at de som bruker mobile tjenester både bruker mobilbank og SMS-bank. Det viser seg at det heller er «enten – eller»; enten bruker man mobilbank eller så bruker man SMS-bank.

Kvinner foretrekker SMS-bank. Menn foretrekker mobilbank. Skandiabanken har en kjønnfordeling blant kundene på 56 posent menn og 44 prosent kvinner.

Kvinner liker SMS-bank
– Når vi sammenligner bruken av mobilbank og SMS-bank med disse tallene så ser vi at kvinner er overrepresentert i bruken av SMS-bank. Nesten halvparten av SMS-bank brukerne er kvinner, og antall kvinner som tar denne i bruk vokser raskere enn antall menn, sier Nina Dyrøy, informasjonsrådgiver i Skandiabanken.

På mobilbank er bildet motsatt, der er det menn som er overrepresentert
Mobilbank: 65 prosent menn, 35 prosent kvinner
SMS-bank: 51 prosent menn, og 49 prosent kvinner

Med SMS-banken sender du SMS-meldinger til banken og på denne måten kan du sjekke saldo, se siste transaksjoner, overføre penger mellom egne kontoer, og foreta vennebetalinger til venner og familie som har konto i Skandiabanken.

– For å bruke SMS-banken trenger man ikke en avansert telefon, da en ikke trenger tilgang til en nettleser. Det er en veldig ukomplisert og effektiv måte å ha oversikt over kontoen din på, sier Dyrøy.

Unge bruker mobilbank mest
I Skandiabanken er det personer under 35 år er de som i størst andel har tatt i bruk både mobilbank og SMS-bank.

De yngste alderssegmentene er overrepresentert på begge kanalene; men det er et interessant skille hvor man kan se at det er de mellom 18-27 som i størst grad foretrekker SMS-bank, mens gruppen 28-35 år er størst på mobilbank (målt i avvik).

For kunder over 45 år ser vi at de er underrepresentert både på mobilbank og SMS-bank.

Eldre kommer etter
– Dette har nok sammenheng med at det er de yngste som først tar i bruk ny teknologi, og at de eldre kommer noen år etter. Det samme opplevde vi da vi startet med nettbanken for tolv år siden. For eksempel nådde aldersgruppen 25 til 32 år toppen i nettbankbruk i 2008, mens aldersgruppen 50 til 59 år nådde toppen to år seinere i 2010. De over 66 år er fortsatt i vekst og vil nå sin peak i 2012 eller 2013/2014, sier Nina Dyrøy.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com