Velger Ericsson for automatisk måleravlesing med 3G

Ericsson skal levere og implementere tjenester på 2G/3G mobile internett- og kraftlinjekommunikasjonsteknologiene for styring og datainformasjon av 630.000 automatiske målere.

Elektrilevi, Estlands største elnettoperatør, har signert en åtteårig kontrakt med Ericsson om leveranse, implementering, systemintegrasjon og drift av et nett for automatisk måleravlesning.

Estland er et av mange land som installerer automatisk måleravlesing for å bidra til EUs mål om å forbedre energieffektiviteten med 20 prosent innen 2020. Elektrilevi har nærmere en halv million abonnenter på sitt nett.

Reduserer energiforbruket
Automatiske måleravlesere gjør det mulig for forbrukere å kontrollere sitt energiforbruk og redusere kostnader, samtidig som de får mer nøyaktig og rettidig fakturering. Energiselskapene drar fordel av økt operasjonell innsikt, eliminering av manuell måleravlesing og besparelser i form av svindelavdekking.

Ericsson skal levere og implementere tjenester på 2G/3G mobile internett- og kraftlinjekommunikasjonsteknologiene for styring og datainformasjon, inklusiv installasjon av 630.000 automatiske målere.

Ericsson skal også stå for systemintegrasjon av de såkale «operation support systems» (OSS) for målere og datastyring. Ericsson vil drifte nettet i implementeringsperioden.

Får mer presis informasjpon
– Ericssons løsning gir oss kostnadsbesparelser og forbedret kundetilfredshet. Skiftet fra manuell måleravlesing til automatisk fjernavlesing vil sikre mer nøyaktig fakturering av kunder og deres faktiske energiforbruk. Og vi vil få mer presis informasjon fra elektrisitetsnettet så vi kan ta raskere affære i tilfeller av strømavbrudd og svindel, sier Mait Rahi, sjef for Smart Metering Programme i Elektrilevi.

Er i gang med pilotprosjekt
Etter et pilotprosjekt som involverer 5.700 automatiske målere i år, vil de 630.000 automatiske målerne rulles ut i perioden fra 2013 til 2016.

Etter det vil Ericsson stå for vedlikehold i tre år. Elektrilevi vil ha mulighet for utvidelse av vedlikeholdskontrakten til 2025.

 

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com