Legger om kanalene for publikumskontakt

Store statlige virksomheter som Skatteetaten, Nav og Vegvesenet legger om kanalene for kontakt med publikum. Trenden er klar: Du styres mot nettet.

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har kartlagt hvordan innbyggernes muligheter til å kontakte offentlige virksomheter utvikler seg i syv store etater.

– Vi ser at digitale tjenester blir det naturlige førstevalget. Kort sagt er det godt for det offentlige, og godt for deg, sier Difi-sjef Hans Christian Holte.

Skranker lukkes
Virksomhetenes hjemmesider blir hovedkanal for kommunikasjon med brukerne. Antallet skranker reduseres, med mindre det er lovbestemt å opprettholde dem. Telefontjenester digitaliseres, sentraliseres og spesialiseres. E-postkanaler erstattes av webskjemaer.

– For det offentlige er det er store gevinster å hente på selvbetjeningsløsninger og automatisert saksbehandling. Samtidig kan vi som brukere oppleve raskere tjenester, sier Holte.

Teknologisk gevinst
Teknologien gir også virksomhetene andre fordeler. Ansatte behøver ikke å flytte selv om desentraliserte tjenester sentraliseres eller omvendt. Teknologien gjør det lettere og raskere både å loggføre og utveksle informasjon.

Legg igjen en kommentar