Stadig flere bedrifter outsourcer mobilparken

Stadig flere bedrifter setter bort driften av mobilparken. En rekke store virksomheter har den siste tiden valgt å outsource deler av mobilparken til Nordialog.

Norske bedrifter bruker store ressurser på administrasjon, drift og support av ansattes mobiler.

Dette er eksempelvis bestilling av nye mobiler, konfigurering og synkronisering av e-post, kalender og kontakter, opplæring og support, installering av applikasjoner, backup og levering og henting av mobiler som må til service.

I tillegg gir avanserte mobiler og utstrakt e-postbruk økt behov for sikkerhetsløsninger og Device Management. Enhetene blir stadig viktigere i de ansattes arbeidsdag, og det forventes høy respons- og oppetid.

Styrket servicekonsept
På bakgrunn av dette har Nordialog opplevd vesentlig større pågang og etterspørsel etter administrasjons- og driftskonseptet Drift&Support.

– Det har vært et godt første halvår med mange spennende avtaleinngåelser. Det er spesielt inspirerende at vårt administrasjons- og driftskonsept Drift&Support har hatt kraftig vekst og blitt en stor suksess landet over. Vi har nå posisjonert oss som den ledende driftsleverandøren av mobilparker, sier kjedeleder Cedric Guttormsen (bildet) i Nordialog.

Avtaledryss
Blant annet som følge av kundenes etterspørsel og gjennom utvidet fokus på driftskonseptet har Nordialog inngått en rekke avtaler i første halvår, eksempelvis med Orkla, Gjensidige, Oslo Universitetssykehus og Ringnes.

Fornyet tillit av Orkla
Etter en omfattende anbudsprosess har Orkla gitt Nordialog fornyet tillit, gjennom at rammeavtalen med Kjedehuset, driftsselskapet for blant andre Nordialog, er forlenget.

Drift&Support er et sentralt element i den nye avtalen, i tillegg til leveranse av mobiler og utstyr og rådgivning knyttet til dette. Avtalen omfatter nærmest samtlige Orkla-eide selskaper og i overkant av 3000 brukere.

Flåtestyring for Oslo Universitetssykehus
Som et større tilleggsprosjekt til rammeavtalen med Helse Sør-Øst har Nordialog i samarbeid med Telenor og SmartPhones levert en Mobile Device Management-løsning til Oslo Universitetssykehus for flåtestyring av mobilene.

Hovedelementene er sikkerhet, ansatteportal for enkel utrulling av applikasjoner, Exchange-filter og sluttbrukersupport.

Rammeavtale med Ringnes
Nordialog har også inngått en rammeavtale med Ringnes som blant annet inneholder Drift&Support.

Dette innebærer at mobiladministrasjon, drift og support blir outsourcet til Nordialog, noe som gir selskapet blant annet høyere oppetid, bedre ressursbruk og høyere sikkerhet.

Full fokus på sikkerhet i Gjensidige
Gjensidige har satt full fokus på mobilsikkerhet, og Nordialog har utarbeidet en totalløsning for administrasjon, kontroll og sikkerhet.

Nordialog leverer ferdigprogrammerte mobiler med fjernadministrasjon som skal bidra til å forhindre at sensitiv informasjon kommer på avveie.

Det er også åpnet en døgnåpen vaktsentral ansatte kan ringe for fjernsletting av innhold dersom mobilen mistes eller stjeles.

Viktig for bedre totaløkonomi
– Stadig flere ser fordelene ved bedre utnyttelse og outsourcing av drift, service og support for mobilparken. Bedre ressursutnyttelse, sikkerhet og totaløkonomi er viktige stikkord for denne utviklingen, sier Cedric Guttormsen.

Legg igjen en kommentar