Fikk mobilavtale med Norges Idrettsforbund

Norges idrettsforbund har valgt Telering-kjeden som deres nye samarbeidspartner innen mobiltelefoni. Avtalen er en del av idrettens satsing på mobile tjenester, og har en verdi på cirka 30 millioner kroner.

Norges idrettsforbund (NIF) har fremforhandlet en avtale med Telenor som gir fordeler for alle idrettslag, forbund og kretser som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med 2.047.000 medlemskap fordelt på 11.793 idrettslag.

Utarbeider ny mobilløsning
I tillegg til gunstige betingelser for teletjenester fra Telenor, skal Telering-forhandlere levere mobiltelefoner og tilbehør til disse.

NIF og Telering er også i ferd med å utarbeide en mobilløsning som skal gjøre at klubber og lag kan tjene penger etter et ”grasrot”-prinsipp.

Samarbeidsavtalen med har en varighet på tre år med opsjon på ytterligere to år.

Mobilen en naturlig del av idretten
Salgsdirektør Trond Kristoffersen (bildet) i Telering-kjeden sier kontrakten har en estimert verdi på rundt 30 millioner kroner i avtaleperioden.

– Telekom blir nå en del av en større og helhetlig plan innfor idretten. Vår oppgave blir å legge til rette for at det utvikles enkle løsninger for brukerne og at flest mulig klubber tilsluttet NIF blir en del av denne gunstige mobilavtalen, sier Kristoffersen.

Tok tak i hele organisasjonen
Vegard Flaamo, assisterende IKT-sjef i NIF, er svært tilfreds med løsningene Telering-kjeden presenterte i konkurranse med flere andre leverandører.

– Telering-kjeden svarte med å ta tak i hele organisasjonen både på bedriftssiden og medlemssiden. Basert på landsdekkende betjeningsmodell, pris, fremtidige løsninger og tilgjengelighet, valgte vi Telering-kjeden for de neste årene, sier Flaamo.

Legg igjen en kommentar