Slik vil teletilsyn-sjefen overvåke mobilfrekvensene

Post- og teletilsynet bygger nå fjernstyrte målestasjoner over hele Norge for å overvåke hvordan frekvenser til mobiltelefoni, radio og TV blir brukt.

– Et landsdekkende og effektivt tilsyn krever mer automatiserte tjenester, sa direktør Torstein Olsen under Frekvensforum i Lillesand i dag.

Frekvensforum er et nytt treffsted mellom aktører som bruker frekvenser i sin virksomhet, og ekommyndigheten Post- og teletilsynet (PT).

Forumet samlet et femtitalls representanter fra blant andre mobilselskapene og de store kringkasterne, denne første gangen det ble avholdt.

Her er overvåkningstasjonene
PT presenterte sin satsing på fjernstyrte målestasjoner, som alle ligger i tett befolkete områder, der frekvensutfordringene vanligvis er størst.

I dag har PT fire operative stasjoner: en i Tromsø og Ålesund og to i Oslo. Før året er omme, har også Stavanger sin egen stasjon, og i 2013 vil nok en stasjon være operativ på Østlandet.

Fjernstyres fra Lillesand
En mottaker, gjerne plassert i en mast eller på et høyt tak, registrerer all aktivitet og måledataene kan overføres til en server.

Styringen av stasjonene kan foregå fra hvor som helst via en dataforbindelse, og i praksis skjer styringen fra PTs hovedkontor i Lillesand eller fra ett av de fem regionskontorene.

De fjernstyrte stasjonene representerer en effektivisering for frekvensforvaltningen og styrker PTs muligheter til å føre tilsyn med frekvensbruken.

– Det moderne samfunnet bruker frekvenser til det meste, og det er av stor betydning at brukerne ikke forstyrrer hverandre. Fjernstyrte stasjoner er derfor fremtidens måte å følge med på hva som skjer, uten at ekspertene trenger å kjøre land og strand rundt, sa PT-sjef Torstein Olsen under forumet.

Slik gjøres det
Seksjonssjef Per Eirik Heimdal demonstrerte hvordan målestasjonene virker; Når PT mottar meldinger om forstyrrelser eller radiostøy i nærheten av en fjernstyrt målestasjon, kan denne få et hurtig overblikk over frekvensbruken på stedet.

Noen saker kan løses fullstendig med bruk av målestasjonen, mens andre krever nærmere undersøkelser. I slike tilfeller rykker PT ut med mannskap, målebil osv.

Målestasjonene kan også brukes til å gjennomføre studier av den faktiske frekvensbruken, det vil si til å kartlegge hvor mye av frekvensressursene som faktisk er i bruk til enhver tid.

Denne informasjonen kan være til stor nytte for fremtidig tildeling av spektrum, og for å vurdere behov for frekvensressurser i forskjellige bånd.

Ulovlig frekvensbruk
Ved mistanke om ulovlig frekvensbruk, er det på målestasjonen enkelt å definere et målrettet tilsyn over en gitt tidsperiode, for eksempel gjennom natten.

Dagen etter kan de innsamlete måledataene analyseres og sammenliknes med de data PT allerede har registret i sin database.

Deretter kan eventuelle funn følges opp lokalt fra nærmeste distriktskontor, eller fra hovedkontoret i Lillesand.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com