Stadig flere handler via mobilen og nettbrett

Norske forbrukere i høy grad har tatt til seg handel på mobile enheter: 18 prosent av samtlige og 29 prosent av de i aldersgruppen 15-34 år kjøper varer og tjenester med smarttelefon eller nettbrett.

Det viser ferske tall fra DIBS E-handelsindeks 2012. DIBS er en av de største leverandørene av betalingsløsninger til e-handel.

E-handelsindeksen 2012 har denne gang spesiell fokus rettet mot e-handel på mobile enheter.

Se også: Slik handler nordmenn med mobilen

Flest menn mobilhandler
Undersøkelsen viser blant annet at det er flere menn enn kvinner som benytter seg av dette.

På landsbasis har 21 prosent av mennene og 14 prosent av kvinnene handlet via en mobil enhet i løpet av de siste seks månedene.

Et byfenomén
I byene har 20 prosent av forbrukerne handlet med smarttelefoner og nettbrett, mens tilsvarende tall for de som bor på landet bare er 11 prosent.

De forbrukerne som har prøvd å handle med smarttelefon eller nettbrett, har etter hvert gjort det til en vane.

I gjennomsnitt har de nemlig foretatt 5,7 kjøp i løpet av de siste seks månedene. Menn handler imidlertid oftere (6,0 ganger) enn kvinnene (5,1 ganger).

Liten forskjell mellom de nordiske landene
De som bor på landet benytter seg som tidligere nevnt sjeldnere av den nye måten å handle på, men de som gjør det, gjør det nesten like ofte som de som bor i byene (5,2 ganger sammenliknet med 5,8 ganger).

De norske tallene (18 prosent for befolkningen som helhet) kan sammenliknes med at 19 prosent av de danske forbrukerne og 15 prosent av de svenske forbrukerne har begynt å handle mobilt.

Nordmenn mer optimistisk angående mobilhandel
I Danmark ble det i gjennomsnitt foretatt 5,5 kjøp i løpet av de siste seks månedene, mens svenskene i gjennomsnitt foretok 5,1 kjøp i den samme perioden.

De norske forbrukerne som har benyttet seg av mobil handel er betydelig mer optimistiske omkring fremtidens mobile handelsplattform – sammenliknet med de som ikke har prøvd.

Hele 79 prosent av disse forbrukerne forventer nemlig at de vil beholde det nåværende aktivitetsnivået eller øke nivået det kommende året.

Viktig salgskanal
– Handel med mobile enheter er raskt blitt en helt naturlig del av mange nordmenns kjøpsvaner på nettet. E-handel med mobilen representerer dermed allerede en viktig salgskanal, og det er også noe som gir e-butikkene en god mulighet til å få kunnskap om hvordan kundene ønsker å handle. Volumene er fremdeles begrensede, men vi forventer å se en betydelig økning når dette sprer seg på tvers av alle kundesegmentene. Butikkene kan dra store fordeler av denne nye digitale handelsplattformen, men det krever et godt grunnarbeid for å lykkes, sier Henrik Begby Andersen, sjef for i Dibs Norge.

Hekta på iPhone
Flere e-forbrukere handler mobilt gjennom apps (64 prosent) enn gjennom nettlesere (36 prosent).

Av de forbrukerne som har handlet mobilt, har 24 prosent gjort det via iPhone-apps, 20 prosent via iPad-apps, 16 prosent via apps i andre smarttelefoner, fire prosent via apps i andre nettbrett, åtte prosent via nettlesere i iPhone, 20 prosent via nettlesere i iPad, fire prosent via nettlesere i andre smarttelefoner og fire prosent via nettlesere i andre nettbrett.

In-App-salg utgjør en ny teknologisk handelsplattform, og det er ikke bare med henblikk på å selge digitale tjenester, men også i forhold til å selge ikke-digitale produkter og tjenester.

Fakta

  • Undersøkelsen ble gjennomført i tredje kvartal 2012 av analyseinstituttet YouGov og bygger på intervjus med mer enn 9.000 nettbrukere i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Polen og Spania.
  • Den komplette rapporten lanseres i november måned.
  • I denne undersøkelsen refereres det til situasjoner der forbrukeren velger, kjøper og betaler for tjenester og produkter i smarttelefoner eller nettbrett. Disse kan distribueres digitalt (eksempelvis musikk og apps), fysisk (eksempelvis klær og bøker) eller det kan være tjenester (eksempelvis bussbilletter og konsertbilletter).

 

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com