Fikk bankjobb til en halv milliard kroner

Handelsbanken Norge har valgt å videreføre eksisterende avtale med EVRY. Avtalen som inbefatter mobilbank har en verdi på totalt 500 millioner kroner og gjelder til utgangen av 2016.

Det er sjelden stor kontrakt som EVRY og konsernsjef Terje Mjøs på ny har dratt i land.

Handelsbanken er Norges fjerde største bank med 176 milliarder kroner i utlån og 49 kontorer.

Avtalen består av bankløsninger levert som tjenester, der EVRY håndterer den tekniske driften.

Mobilbank for privatkunder
Leveransen består av kjernebanksystem, offentlig bankrapportering, bankkontorløsninger for kundeoppfølging, spareløsninger og kreditt.

I tillegg skal EVRY levere systemer for kredittvurdering av potensielle og eksisterende kunder.

Det leveres også et stort antall selvbetjente løsninger som nettbank for privat- og bedriftskunder, mobilbank for privatkunder, løsning for debet- og kredittkort og sikkerhetsløsninger.

Handelsbanken vil med dette være med i det viktige løftet EVRY er inne i for å fornye dagens bankløsninger.

Og dette mener sjefene
– Vi har hatt et nært samarbeid med EVRY over flere år og ser frem til å fortsette relasjonen. Med de høye ambisjonene vi har i det norske markedet er vi helt avhengig av å skape gode og fremtidsrettede løsninger for kundene våre, sier administrerende direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge.

– Leveransen vil sikre Handelsbanken Norge forutsigbarhet og fleksibilitet. Handelsbanken Norge er en av våre aller viktigste kunder, og gjennom felles prosjekter ser vi frem til videreutvikling av vår løsningsportefølje, sier konsernsjef Terje Mjøs (bildet) i EVRY.

Legg igjen en kommentar