Ga beklagelse et og halvt døgn etter nettet gikk ned

Tirsdag hadde Network Norway store driftsforstyrrelser som medførte at deres mobilnett var utilgjengelig. Kundene fikk en beklagelse på mail et og halvt døgn senere.

Grunnen til utfallet var et større strømbrudd i Oslo som resulterte i at sentrale sambandsløsninger sluttet å virke.

Dette resulterte i at radionettet og Network Norways produksjonsplattformer mistet kontakten med hverandre. Mange av av kundene opplevde dette som at de ikke fikk kontakt med mobilnettet og hverken fikk ringt ut eller mottatt samtaler i perioden og utover tirsdagen.

Beklager, men gir ingen prisreduksjon
«Vi beklager sterkt driftsutfallet og vi er svært lei oss for de konsekvenser dette må ha medført for våre kunder», skriver Tormod Stien, direktør i Network Norway, i en mail til kundene onsdag ettermiddag. Altså et og halvt døgn etter at problemene oppsto.

Network Norway benytter seg av Telenors nett der Network Norway foreløpig ikke har bygget egen dekning.

Samtlige kunder uten nettilgang en lengre periode
«I og med at utfallet skyldtes kommunikasjonsbrudd mellom radionettet og våre produksjonsplattformer, opplevde kundene problemet uavhengig av hvilket dekningsområde de befant seg i. En beklagelig konsekvens av slike omfattende driftsutfall er at det tar noe tid før normal driftssituasjon gjenopprettes. Når samtlige kunder har vært uten nettilgang en lengre periode, vil det oppstå driftsmessige utfordringer når alle våre systemer fungerer som de skal og kundenes mobiltelefoner dermed må aktiveres på våre produksjonsplattformer slik at mobiltjenestene igjen er tilgjengelig. Dette medførte at enkelte kunder opplevde driftsforstyrrelser også utover dagen og kvelden», skriver Stien.

Har gjort analyser
Han opplyser at samtidig som de jobbet med å utbedre feilen, har de gjort en foreløpig analyse av hva vi kan gjøre for å hindre at det samme skjer i fremtiden.

«Det er for tidlig å være helt konkret på hvilke tiltak vi vil iverksette for å sikre fremtidig driftsstabilitet, men vi kan forsikre våre kunder om at vi kontinuerlig jobber med å sikre tilgjengeligheten på våre tjenester med flere backupløsninger for å sikre redundans på samtlige av våre systemer», skriver Tormod Stien.

Legg igjen en kommentar