Snart billigere mobilpriser når du er på Europa-reise

Norske mobilkunder på reise i Europa får rett til lavere priser både på tale, SMS og datatrafikk over mobilnettene, opplyser PT-direktør Torstein Olsen.

Ordningen trer i kraft nå i høst. EUs nye forordning om internasjonal gjesting ble fredag 28. september tatt inn i EØS-avtalen.

EUs forordning (531/2012) om internasjonal gjesting trådte i kraft for medlemslandene fra 1. juli 2012.

For EØS-landene må forordningen først innlemmes i EØS-avtalen, og deretter tre i kraft samtidig for de tre EØS-landene.

Når ordningen nå er tatt inn i EØS-avtalen, vil den antakelig kunne tre i kraft i Norge fra 1. november eller 1. desember i år.

Senker endelig prisene
Post- og teletilsynet ser frem til at norske mobilbrukere på reise i EØS-land snart vil ha krav på de samme prisene som ble innført i EU-medlemslandene i sommer.

– Samtidig synes jeg bransjen har forholdt seg fint til at det faktisk ikke har vært noen regulering av disse prisene de siste tre månedene. Flere tilbydere har allerede senket prisene ned mot nivået som gjelder i EU-medlemslandene, sier PT-direktør Torstein Olsen.

Gratis å motta SMS
De nye kravene innebærer at det ikke skal koste mer enn 2,72 kr per minutt å ringe fra et EØS-land og hjem til Norge eller andre EØS-land.

Mottak av samtaler skal ikke koste mer enn 75 øre per minutt, og å sende en SMS skal ikke koste mer enn 84 øre.

Det skal ikke koste noe å motta SMS.

Gjelder også datatrafikk
De nye kravene innebærer også at prisen for bruk av datatrafikk i utlandet ikke skal overstige 6,58 kr per MB. Dette vil være en betydelig prisreduksjon i forhold til tidligere.

– Alt som bidrar til at det blir enkelt og forutsigbart å kommunisere også på reise, er velkomment. De tider bør være forbi, da man bare hadde råd til å ringe hjem hvis det virkelig var viktig. Det bør heller ikke gi fakturasjokk å laste ned en avisside på mobilen, sier Olsen.

Fakta

  • Rettigheter også utenfor EØS-området
  • Kravene om velkomst-SMS utvides i den nye ordningen.
  • Kunder som krysser en landegrense også utenfor EØS-området skal nå få prisinformasjon via SMS, e-post eller pop-up vindu første gang de tar i bruk datatjenester.
  • Det samme gjelder sperregrensen for datatjenester, slik at kunder på reise utenfor EØS nå må samtykke aktivt hvis de vil bruke data for mer enn ca. 370 kr. (50 Euro). Kunden skal motta varsling når forbruket har nådd 80 prosent av den fastsatte sperregrensen. Disse rettighetene forutsetter imidlertid at det mobilnettet man besøker, tillater utveksling av sanntidsdata.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com