Valte EVRY som ny outsourcingleverandør

FMV (Det Svenske Forsvarets Materiellverk) har valgt EVRY som ny outsourcingleverandør med helhetsansvar for IT-driftleveransen.

Kontrakten har en estimert verdi på 300 millioner svenske kroner og løper i tre år med opsjon på ytterligere fire år.

FMV har lang tradisjon med outsourcing av virksomhetens IT driftstjenester. Dette er virksomhetens femte outsourcingavtale der man har tatt steget fullt ut med en komplett tjenesteleveranse med helhetsansvar.

Avansert sikkerhetsløsning
– Det var avgjørende å få en stabil, sikker og konkurransedyktig IT-leverandør som gir oss høy service og tilgang på spisskompetanse. Dette var avgjørende til EVRYs fordel, sier prosjektleder Anders Forsberg i FMV.

EVRYs helhetsansvar omfatter blant annet servicedesk, applikasjonsdrift, drift og kapasitet for server, nettverk og arbeidsplasser, samt en avansert sikkerhetsløsning.

Avtalen har vært forhandlet som et avrop fra Kammarkollegiets rammeavtale for driftstjenester.

IT-miljø med fleksibilitet
FMV leverer teknikk til Sveriges sikkerhet. Hos FMV samspiller teknikk og forretningsforståelse for å kunne forhandle, drive og utvikle system og tjenester til det svenske forsvaret og andre myndigheter innen den sivile sikkerhetssektoren.

– Avtalen med FMV om hehetsansvar for deres IT-miljø viser styrken og bredden ved EVRYs tilbud i det svenske markedet. Vårt samarbeid med FMV kommer til å gi et effektivt IT-miljø med fleksibilitet så vel som sikkerhet. FMV er en intressant og utfordrende virksomhet og jeg frem til et langsiktig partnerskap med dem , sier konsernsjef Terje Mjøs (bildet) i EVRY.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com