GPS og mobilteknologi kan løse halve eldrebølgen

GPS, sensorer og trygghetsalarm – koblet opp mobilnettet – kan frigjøre opp mot 40.000 stillinger i helsesektoren, ifølge en ny rapport.  Årsverkene er nødvendige for å møte eldrebølgen.

Eldrebølgen skyller inn over landet de neste tiårene.

– Antallet pensjonister vil nesten doble seg på bare én generasjon. Ved å ta i bruk velferdsteknologi kan vi unngå å måtte doble antall sykehjemsplasser, sier Terje Strøm, sjeføkonom og partner i NyAnalyse.

Innsparing på opptil 20 milliarder
Analysebyrået har på oppdrag for Telenor regnet på hvor mye samfunnet kan spare ved å ta i bruk velferdsteknologi.

Hvis 15-25 prosent kan bo lenger hjemme i stedet for å flytte på institusjon, betyr det innsparinger på 12-20 milliarder kroner i 2030, ifølge NyAnalyse.

– Det betyr at opp mot 40 000 årsverk blir frigjort i helsesektoren, et antall som tilsvarer rundt halvparten av det forventede underskuddet på helsepersonell om 20 år. Mer bruk av teknologi vil bety flere varme hender til de som trenger omsorg, og de hendene trengs sårt, sier Strøm.

Det er ikke bare snakk om besparelser.

– For mange eldre betyr det mye for livskvaliteten å kunne bo hjemme så lenge som mulig, sier han.

Haster å gjøre noe med
Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på flere tekniske løsninger som gjør at syke og eldre kan få den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme.

Teknologien har blitt utprøvd i mindre skala, blant annet gjennomførte Telenor et prosjekt på Sørlandet i 2010. I sommer ble prosjektet videreført i fire nye kommuner.

– Dessverre snakker vi fortsatt bare om piloter og betaversjoner av teknologien. Det store 1946-kullet blir 67 år allerede neste år. Derfor haster det med å mobilisere politisk vilje og samarbeid som kan realisere de mulighetene som ligger i velferdsteknologien, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge.

Vil kickstarte norsk velferdsteknologi
17. oktober er det duket for konferanse hos Telenor på Fornebu.

Intensjonen er intet mindre enn å kickstarte norsk velferdsteknologi.

Blant deltakerne er kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, påtroppende administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO og Bent Høie (H), leder for Stortingets helse- og omsorgskomité.

Vil bruke mobilnettet 
– En fornuftig tilnærming vil være å begynne med det enkle og bygge ut nye funksjoner basert på den etablerte trygghetsalarmen. Skottland er et av foregangslandene på velferdsteknologi og har gjort nettopp dette, sier Svendsen.

Kommunikasjon over tele- og mobilnettet er en sentral del av denne informasjonsinnsamlingen.

Terje Strøm i NyAnalyse er enig i at gradvis innføring og utvikling er veien å gå, ikke minst av pedagogiske grunner.

– Både brukere og helsepersonell skal oppleve velferdsteknologi som forenklinger, ikke som noe vanskelig som kompliserer hverdagen. Et viktig poeng er at fremtidens eldre vil være mer komfortable med IKT enn dagens, sier Strøm.

Fakta

1. Varsel- og alarmsensorer

 • Trygghetsalarm
 • Fallsensor som automatisk tilkaller hjemmesykepleien om brukeren faller
 • Bevegelsessensor
 • Døralarm
 • Temperatursensor som varsler ved overoppheting eller for lav temperatur i rommet
 • Vannsensor som varsler vannlekkasje
 • Sengesensor som registrerer når beboer ligger i sengen
 • Sporing med GPS spesielt rettet mot personer med demens og som lett kan gå seg bort

2. Helse-sensorer

 • Vektmåling
 • Blodtrykksmåling
 • Blodsukkermåling

Felles for alt utstyret er at det kan sende data fra målinger, hendelser og alarmer, som lagres og videresendes til ett eller flere relevante fagsystemer og alarmsentraler.

Foto: Telenor


Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com