Disse vant IT-bransjens Oscar-statuetter

Torsdag kveld ble årets Rosing-priser delt ut av Dataforeningen. 200 festkledde gjester var samlet i Oslo. Her er navnene på de som kunne gå hjem med et stort smil og en statuett under armen.

På IT-bransjens egen Oscar-utdeling ble de beste blant de beste kåret i det norske IT-miljøet. Konfransier under arrangementet var Creuna-direktør og TV-programleder Arne Hjeltnes.

Årets Toppleder ble Sverre Hurum (bildet) fra Bouvet, for sitt lederskap. Han har evnet å skape vekst i omsetning og resultat gjennom å legge forholdene til rette for at hans medarbeidere hver dag kan yte sitt beste på jobb. Han er tydelig, synlig og tilstedeværende.

Hedersprisen gikk til NTNU-professor Arne Halaas. Han etablerte et dyktig fagmiljø innenfor søketeknologi på NTNU for mer enn 25 år siden, og lenge før Google.

Brukervennlighetsprisen gikk til Statens innkrevingssentral (SI) og deres nettjeneste. Den lar skyldnere få oversikt over og betale krav, inngå nedbetalingsplaner og få betalingsutsettelser. Med et forbilledlig brukervennlighetsarbeid setter SI et eksempel til etterfølgelse for andre offentlige tjenesteytere.

Smart IT-prisen gikk til Enfo, et norsk selskap som bruker moderne kommunikasjonsteknologi som basis for en spennende og svært nyttig forretningsmodell innenfor Smart Grid.

Kreativitetsprisen gikk til SmartCare med DiabetesGuard. et konsept og kommunikasjonssystem for et tryggere liv med diagnosen diabetes.

IT-sikkerhetsprisen gikk til Høgskolen i Gjøvik som utmerker seg internasjonalt og tiltrekker seg global oppmerksomhet for sitt bidrag til å fremme fokus på informasjonssikkerhet gjennom sitt utdanningstilbud på både B.Sc- og Ph.D-nivå.

Her er juryens begrunnelse

1. Hedersprisen: NTNU-professor Arne Halaas
Lenge før Google og andre begynte å tenke på søk skapte årets Hedersprisvinner et dyktig fagmiljø innenfor søketeknologi. Det er mer enn 25 år siden han opprettet dette fagmiljøet, og han var sentral i utviklingen av teknologien som har bragt flere søkeselskap til å opprette utviklingsavdelinger i Trondheim. Det er unik innovasjon som er skapt på NTNU, og som blir lagt merke til langt utenfor landets grenser.
Takket være ham er dette fortsatt et område hvor Norge har vesentlige komparative fortrinn. Hans epokegjørende oppdagelser og brennende interesse for søk er noe alle nordmenn burde sette større pris på. Rosingakademiet utroper NTNU-professor Arne Halaas til en verdig vinner av årets Hederspris!

2. Brukervennlighetsprisen: Statens innkrevingssentral (SI)
Statens innkrevingssentral (SI) har de siste årene gjort et betydelig arbeid for å effektivisere saksbehandlingen og bringe mer av dialogen med sine brukere (skyldnerne) over på nett. Tidligere var telefoner og formelle «vinduskonvolutter» den måten SI kommuniserte på. Når SI valgte å bruke nye kanaler for dialog med sine brukere, gjennomførte de en grundig brukerorientert utviklingsprosess. De analyserte typiske dialoger mellom SI og brukerne for å identifisere hvilke brukergrupper og tjenester som skulle være prioritert gjennom den digitale kanalen og hvilke som de ønsket å følge opp manuelt sett ut i fra virksomhetens mål og brukersegmenter. Analysen inkluderte statistikkanalyse, gjennomgang av tjenestekatalogen, medlytt på servicesenteret og intervju av skyldnere og egne ansatte. Etter analyse, design- og utviklingsprosess gikk SI fra en tradisjonell informasjonshjemmeside til et funksjonelt nettsted i mai i år, 2012: www.sismo.no . Gjennom nettsiden kan brukerne endre trekk, søke om betalingsutsettelse og betale avdrag, samt få en helhetlig oversikt over egen situasjon som de tidligere ikke hadde. Til sammen bygger dette opp under et av hovedmålene med satsningen: ”Mobilisere skyldneren (brukerne) til å ta eierskap over egen situasjon så tidlig som mulig”. For å realisere målsetningen har nettstedet tydelig fokus på at brukeren skal få løst sine oppgaver som er i samsvar med identifiserte brukerkrav. Informasjon og veiledning er tett integrert med det funksjonelle for å hjelpe og informere bruker i kontekst. I løpet av hele utviklingsløpet er det jevnlige gjennomført brukertester. I tillegg er det jobbet mye med grafikk og språk for å støtte opp om brukernes oppgaver slik at løsningen er enkel å bruke. I tillegg til utvikling av nettstedet viste brukeranalysen at bruk av “push”-meldinger var viktig for å oppnå virksomhetsmålene, samt yte service til brukerne med vennlige påminnelser. Det vil si at i tillegg til de formelle brevene som sendes i posten, så får brukerne meldinger på SMS som eksempel: «Hei. Nå er fristen snart ute og vi kommer til å sende deg en purring. Hilsen Statens innkrevingssentral». Erfaring viser at brukerne lettere går til aksjon når de har fått en slik SMS i forhold til om de bare har fått en «vinduskonvolutt». Det var i tillegg brukerbehov for å nå tjenestene på mobil. Resultatet er derfor utviklet med responsive design for å svare på dette behovet.

3. Smart IT-prisen: Enfo
Smart Grid medfører vesentlige endringer for energibransjen og krever sammensmeltning av erfaringer og kompetanse fra flere fagområder; fysisk energiflyt, kommunikasjon, applikasjoner og systemløsninger. Dette representerer muligheter og trusler for dagens aktører. Nye aktører vil etablere seg – nye allianser vil forme seg – og nye forretningsmodeller vil komme. Enfo utvikler og tilbyr innovative Smart Grid løsninger og nye forretningsmodeller. Fokuset er rettet mot utvikling og salg av løsninger for styring av storskala energiforbruk, optimalisering av nettdrift og for effektiv utnyttelse av distribuert generert energi fra vindkraft og småkraftverk. Smart Grid-løsningene vil bidra til økt forsyningssikkerhet gjennom å bedre nettoperatørens informasjon om nettets driftstilstand. I tillegg vil man sikre bedre fleksibilitet og balansering av nettet gjennom direkte og hurtig styring av aggregerte energilaster fra forbruks- og produksjonssiden. Dette er grønn IKT i praksis.

4. Kreativitetsprisen: SmartCare med DiabetesGuard
Annette Skeie Jakobsen etablerte selskapet SmartCare AS i 2011, Trygghetstjeneste for kronisk syke, hvor første produktet er DiabetesGuard, tjenesten varsler dersom en diabetiker får føling. Tjenesten vil kunne redde mange liv og øke livskvaliteten til diabetikere som frykter føling og derfor bevisst går rundt med ett for høyt blodsukker igjennom store deler av døgnet og livet. Tjenesten styres fra en applikasjon (DiabetesGuard) til smarttelefoner som kobles opp mot en 24-timers døgnbemannede overvåkingstjeneste. Hun vant nylig Smartprisen for SmartCare og tjenesten diabetesGuard som deles ut av Norsk sykepleieforbund, KS og Spekter.

5. IT-sikkerhetsprisen: Høgskolen i Gjøvik
Juryen har valgt en kandidat som på en meget god måte, og over lang tid, har bidratt til å fremme fokus på Informasjonssikkerhet. Siden starten med M.Sc.-programmet for 10 år siden tilbyr Høgskolen nå både B.Sc- og Ph.D-nivå, og utdanner flere Informasjonssikkerhetseksperter enn noen annen institusjon i landet. Kandidaten har på nasjonalt nivå et unikt forskningsmiljø med en størrelse og tyngde som overgår tilsvarende ved landets øvrige, større universiteter. Høgskolen i Gjøvik utmerker seg også internasjonalt og tiltrekker seg oppmerksomhet globalt fra både doktorgradsstipendiater, forskningspartnere og offentlige- og private interessenter.

6. Årets IT-leder: Sverre Hurum fra Bouvet
Vinneren av Rosing Topplederpris 2012 har gjennom sitt lederskap evnet å skape vekst i omsetning og resultat, gjennom å legge forholdene til rette for at hans medarbeidere hver dag kan yte sitt beste på jobb. Han er tydelig, synlig og tilstedeværende.

3 kommentarer om “Disse vant IT-bransjens Oscar-statuetter

Legg igjen en kommentar